Ter overdenking 67

We zijn verzuurd hoor. Als je er drie van ons bij elkaar zet, moet je een milieuvergunning aanvragen. (Staf Depla, PvdA-Kamerlid)

België is een klein maar gecompliceerd land. Maar als het op eten aankomt, bestaat het wel degelijk. (Karel van Miert, President Universiteit Nijenrode) 

Geslaagde cryptogrammatische omschrijvingen:
Mijn onvermogen blijft niet verborgen voor de inspecteur: IK GEEF HET OP
Protesterende vissen die wat beweren: BOZE TONGEN

Om over na te denken:
Wie nauwsluitende spijkerbroeken wil dragen heeft veel aantrekkingskracht nodig

Prof. Vincent Icke schreef 17 maart 2001 in NRC/Handelsblad: “….uitleggen is moeilijk, zoals je merkt als je de gebruiksaanwijzing van een eenvoudige machine leest. Wie dat niet gelooft, mag eens proberen om (door de telefoon of per e-post) uit te leggen hoe je de veters van je schoen strikt. Vandaar dat wij echte schoolmeesters in ere moeten herstellen, en die niksige nieuwlichters met hun basisbende eruit moeten zwiepen. Maar ik dwaal af …”

“Theologie dient voor toedekken klerikale lust”, kopt Trouw vanmorgen. Goed opgeleide priesters praten nonnen met theologische schijnargumenten het bed in: “We hebben allebei de celibaatsgelofte afgelegd. Dat betekent dat we beloofd hebben niet te trouwen. Maar we kunnen wel seks hebben zonder onze geloftes te verbreken….” Kerkelijke commentatoren melden: “Het is begrijpelijk dat een zuster het onmogelijk vindt om een geestelijke die seksuele gunsten vraagt, te weigeren. Deze mannen worden gezien als autoriteiten die moeten worden gehoorzaamd. Vaak wordt ook met twee maten gemeten en moet een non die zwanger wordt de congregatie verlaten, terwijl de verantwoordelijke priester in functie blijft.”
Mijn conclusie: Nog steeds geldt “Non, je ne regrette rien”.
 

Rutten (vervolg)
Nog even een nadere toelichting op de apocalyptische oprispingen van prof. Rutten. Peter Nissen – hoogleraar kerkgeschiedenis Universiteit Nijmegen – vertrouwde via de Tros Nieuwsshow de luisteraar toe, dat prof. R. in moeilijkheden raakte na zijn terugtreden als secretaris-generaal bij Economische Zaken en als lid (ik dacht zelfs voorzitter) van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij werd depressief en kreeg een ernstig drankprobleem. Hij is daarvoor opgenomen geweest in de Jellinek kliniek. Na door een diep dal te zijn gegaan ‘heeft hij via de godsdienst uit zijn jeugd het licht gezien’. De macabere voorspellingen verklaarde prof. Nissen overigens vooral uit ‘verkeerd medicijngebruik’.
Dit brengt de prognose van prof. R. terug op het geloofwaardigheidsniveau van de profetieën van de Jehova getuigen, de Mormonen en Lou de palingboer.
Wel wordt nu weer actueel Gerard Reve’s gedicht GRAF TE BLAUWHUIS, met die sterke slotregel: ‘Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?’

Categorieën:Overdenkingen