Ter overdenking 71

STUITEND MEDIA- EN MANAGERSJARGON (1)

Nederlands is geen muzikale taal, maar je kunt je er wel zuiver in uitdrukken. Helaas menen politici, journalisten, managers en aanverwant volk, dat ze de meeste indruk maken wanneer ze zich bedienen van een soort media-koeterwaals. Ik heb de laatste maanden wat van dat brabbeltaaltje genoteerd (opgevangen via radio 1 en TV). Voorzetsels als ‘aan’, ‘tegen’, ‘betreffende’, ‘voor’, ‘naar’, enz. worden integraal vervangen door ‘richting’. Een selectie:
– “Ik bepleit steun richting Enschede.” Natuurlijk onzin, want steun aan Almelo en Hengelo wordt niet overwogen.
– “Ik overweeg vragen richting minister te stellen”. Kletskoek, het kamerlid wilde zich uiteraard rechtstreeks tot de minister wenden.
– “….dat wat beloofd is in de richting van de burger.” Ieder normaal mens zal ‘in de richting van’ vervangen door ‘aan’.
– Ook premier Kok bezondigt zich aan dit kreupele idioom. Ik noteerde: “Als ik dit geweten had, dan had ik vragen gesteld in de richting van de heer Peper”.
– Paul Rosenmöller sprak over “een rapport in de richting van de heer Zorreguieta”. Helaas liet de interviewer na te vragen of het onderzoek wellicht niet rechtstreeks op dhr. Z. betrekking had.
– Een ziekenhuisfunctionaris voor radio 1: “Wij zijn verantwoordelijk in de richting van de patiënt.”
– De boer uit Kootwijkerbroek, regelmatig aanwezig bij Barend en van Dorp, wilde in zijn kritiek op minister Brinkhorst agrarisch woordgebruik vermijden. Dit ging hem naar mijn smaak iets te gemakkelijk af: “Ik miste een benadering richting ons….”
– En dan mag de voorlichtster van de politie voor TV West natuurlijk niet onvermeld blijven:
“Ze uitten bedreigingen richting het adres van de politie…”.
– Minister van Aartsen kan er ook wat van: “Zo heb ik in de richting van de heer Winkler gezegd …”. Terwijl hij gewoon iets tegen dhr. W. zei.
– Het kamerlid Middel: “De banken hebben zich zakelijk opgesteld in de richting van de joodse gemeenschap.” Nonsens, het betrof een zakelijke opstelling tegenover de joodse gemeenschap.
– Bij Albert Heyn oreerde een manager over “kosten in de richting van onze distributiecentra”.
Enzovoort.
In combinatie met ander jargon-om-van-te-rillen vermeld ik nog het door mij bekroonde advies van een orthopedagoog, opgevangen via radio 1:
“Op de eerste plek gaat het om een stuk betrokkenheid richting ouder”.
Aan deze spreker zou ik mijn kind niet toevertrouwen!
Remco Campert weet precies hoe modieus woordgebruik moet worden neergesabeld. Ik noteerde (uit een column in de Volkskrant): “Ik zag iemand kijken, richting mijn richting.”

Categorieën:Overdenkingen