Ter overdenking 72

De scheidende Philips-topman moest het deze week ontgelden. ‘De krekels’ in NRC/Handelsblad lieten Cor Boonstra zich afvragen:
“Geen lintje? Ik had het kunnen weten”.
In Trouw zei Willem Breedveld, die zichzelf omschreef als ‘loonstrooksukkel’, over Cor B.:
“…Een man met de sociale intelligentie van een diepvrieskikker”. 

Deze week werd een veertienjarige jongen die zijn buurmeisje vermoordde, veroordeeld tot één jaar jeugdgevangenis en aansluitend opname in een inrichting voor ontspoorde jongeren. Ik hoorde de rechter het vonnis voorlezen via het radio 1-journaal. Bij de beoordeling van de strafmaat speelde een rol dat deze jongen – ik citeer – ” slechts over een gebrekkige agressiehuishouding beschikte”. Ik dacht nu juist dat de jeugdige dader op dit punt niets te kort kwam, maar strafrecht was niet mijn specialisatie. 

Wat is het Duits voor ‘kijkcijfers’? Dat las ik in een artikel over Rudi Carrell: Einschaltquoten. Daar kom je zelf niet op. 

STUITEND MEDIA- EN MANAGERSJARGON (2)

Naast het overdadig gebruik van het woord ‘richting’ (zie nr. 71) kennen we sinds enige tijd als triviaal synoniem ook de ‘naar …toe’-constructie, ook wel beperkt tot ‘naar’. Deze woorden moeten het betoog van politici en journalisten vermoedelijk iets hoogdravends geven.
Ik noteerde (gehoord voor radio 1):
– “Ik hoop dat de regering naar de Kamer toe gaat zeggen …”
– Een correspondent van het radio 1-journaal over de Chinese regering: “Dit vormt een nieuwe bedreiging naar hun macht toe”.
– Paul Rosenmöller bracht een week-end in een klooster door en sprak daarna gevoelig over “gehoorzaamheid naar Rome”.
– Minister Netelenbos vroeg zich af “hoe we naar de toekomst toe hiermee moeten omgaan”.
en ze voegde daar later aan toe: “Ik maak mij zorgen naar de toekomst”.
– Van der Ploeg in het programma ‘de leugen regeert’: “Ik neem tijd om na te denken naar de toekomst. (wat mij betreft kan hij daar niet lang genoeg tijd voor uittrekken en dienen zijn activiteiten ook hiertoe beperkt te blijven)
– Over de problemen op de Molukken zei een actievoerder: “We zijn verantwoordelijk naar de situatie toe”.
– Een kamerlid: “We moeten naar Zalm toe bepleiten dat …”
– Frank Rijkaard haalde de media met zijn uitspraak: “We misten een stukje agressie naar de goal toe”.
– Onbekende spreker voor radio 1: “De rechtspraak is naar andere groepen heel anders toe”.
– Een woordvoerder van toneelgroep de Appel, die kwaad was over het stopzetten van de subsidie, riep voor TV-West: “Schande naar Den Haag toe …” Of zijn roep daar is opgevangen, werd niet duidelijk.

Een hoogtepunt vormde het betoog van een opvoeder (aangekondigd als pestdeskundige), die ik hoorde zeggen:”…Er moet een pestprotocol komen, een structureel pestbeleid, ….ik betreur het dat er naar de pesters toe niet werd opgetreden…”.
Deze kromspraak kan ook misverstanden oproepen. Bij een uitlating als “bijna alle kinderen zijn loyaal naar huis toe” (radio 1) neem je aan dat vrijwel iedereen zonder problemen thuiskwam. Maar dat blijkt dan weer niet de bedoeling te zijn.
Mijn ‘insteek in dit dossier’ blijft: “Dat gaat naar Den Bosch toe….!”

Categorieën:Overdenkingen