Ter overdenking 75

‘Durex had de dag na de verloving van Willem Alexander en Maximá een geheel in oranje uitgevoerde, paginagrote advertentie in de kranten, met een felicitatie aan het gelukkige paar. En onderaan stond: “Durex, vermoedelijk hofleverancier”. Deze ‘inhaker’ bracht bij Henk van Gelder in NRC/Handelsblad de advertentie in herinnering die de horlogefabriek Pontiac plaatste toen wielrenner Wim van Est op 17 juli 1951 in de dertiende etappe van de Tour de France – nota bene in de gele trui – in een ravijn stortte. De volgende dag verscheen in de kranten een foto van een verkrampt grijnzende Van Est met als tekst: “Zeventig meter viel ik diep. Mijn hart stond stil, mijn Pontiac liep.”

Draagkrach anno 2001
Belastingbeginselen berusten – zoals iedereen op eigen wijze ervaart – op bedrog. Daarom omschreef ik jaren geleden al het begrip draagkracht als ‘het vermogen van de overheid om de burger te tillen’. Een voorbeeld uit het heden. De inflatie in Nederland bedroeg vorige maand (april 2001) 5,3 procent. Wie dus 5% rente maakt – alleen te behalen wanneer men zijn geld voor langere tijd vastzet – gaat er reëel toch nog iets op achteruit. Houdt het nieuwe belastingstelsel hiermee rekening? Nee. De inkomstenbelastingwet gaat vanaf 2001 uit van de fictie dat een spaarder een rendement van 4 procent behaalt. Op dit moment uiteraard onhaalbaar, want er zijn geen banken die in de orde van 9 procent rente vergoeden, ook niet op termijnspaarrekeningen.
‘Volgend jaar,’ aldus NRC/Handelsblad, ‘vlak voor de verkiezingen, moeten spaarders belasting gaan betalen over een rendement dat ze bij de huidige rente- en inflatiecijfers van hun levensdagen niet kunnen maken. Minister Zalm, de politieke vader van de vermogensrendementsheffing, kan het daar nog knap lastig mee gaan krijgen.’
(Naschrift:het probleen van het ‘fictieve rendement’ is anno 2015 nog steeds niet opgelost)

Stellingen bij het proefschrift van Roel Fijn, RU Groningen:

“Gezond verstand heeft vaak iets ziekelijks.”

“Het feit dat stellingen wetenschappelijk verantwoord moeten zijn, impliceert niet dat ze serieus moeten worden genomen.”

Uit Hervormd Nederland 9 mei 2001:

Een verrassend statement van president Bush:
“Steeds meer van onze importen komen uit het buitenland.”

Deze week gelezen bij eethuis Kobus Kuch op de Paardenmarkt in Delft:
“Van het diner des levens krijgt niemand het menu”

Categorieën:Overdenkingen