Ter overdenking 77

Wetsartikelen zijn vaak nodeloos ingewikkeld geformuleerd; parlementaire stukken vallen vaak op door erbarmelijk Nederlands. Een enkele maal komt het voor dat het ook Tweede-kamerleden, hoewel dossiervreters bij uitstek, te machtig wordt. Zo verslikte een D66-Kamerlid zich in stuitend proza, waarin staatssecretaris Adelmund aandacht vroeg voor ‘het achterstandenbeleid bij allochtonen’. Het kamerlid citeerde de volgende zin uit haar beleidsnota:
“De kwalificatiedoelen verhouden zich tot het instrumentele doel als schering en inslag, waarbij de snijpunten de belangrijkste meetmomenten zijn waarop wordt vastgesteld of achterstanden worden ingelopen.” (Wie mij kent, weet dat mijn vaste reactie op dit soort wartaal luidt: “Heeft u dat wel meer? Nee, dat heb ik altijd”)
Ook wetsartikelen zijn vaak onleesbaar. Onlangs kwam ik nog een aandachtvragende bepaling over huursubsidie tegen uit de jaren tachtig, de tijd dat ik me nog met de Leidse rechtswinkel bemoeide. Het antwoord op de vraag of men, gezien de huurprijs van de woning, destijds nog in aanmerking kwam voor huursubsidie, was te vinden in artikel 45 Wet individuele huursubsidie:

  1. Ten aanzien van de huurder, aan wie ten gevolge van de in artikel 16, eerste lid, genoemde maximumhuurgrens, geen bijdrage zou kunnen worden verstrekt en die niet onder de werking van artikel 43 valt, wordt, zolang de huurder het genot behoudt van de woning, waarvan hij reeds op 30 juni 1984 het genot had, en mits de voor de toepassing van artikel 2, eerste lid, van de Beschikking individuele huursubsidie in aanmerking te nemen huurprijs zonder de verminderingen, die voortvloeien uit de toepassing van met de artikelen 12 tot en met 15 overeenstemmende bepalingen uit de Beschikking individuele huur
    subsidie op 30 juni 1984 niet hoger was dan f 8820, voor de toepassing van de huursubsidietabellen I en II als huurprijs in aanmerking genomen het met betrekking tot het desbetreffende tijdvak, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, in artikel 16, eerste lid, genoemde bedrag, of zoveel minder als ingevolge de artikelen 12 tot en met 15 in aanmerking moet worden genomen.
  1. Artikel 43, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
    (Ik zou zeggen, dat spreekt vanzelf)

De laatste weken kwam ik bij het oplossen van cryptogrammen weer diverse geslaagde omschrijvingen tegen:
Verboden liefde in een Islamitisch land: MANNENGEMEENSCHAP
Nestlé: NUTSBEDRIJF
Sluitende krachtterm: KNOOP
Opnieuw gaan de kippen het tegendeel bewijzen: WEERLEGGEN
Deed een perfect onzevader voor op het strand: BADGOED
Luchtpost: FANMAIL

De Amerikaanse (show)pianist Liberace (naar ik meen overleden in 1987 aan aids) hield er een flamboyante levensstijl op na en stond bekend als ultracommercieel. Toen hij in de Newyorkse Madison Square Garden weer eens groot succes had geoogst onder zijn fans en de critici hem genadeloos hadden afgebrand, gaf hij op een persconferentie het volgende commentaar: “Wat u over me geschreven hebt, heeft me veel pijn gedaan. De hele weg naar de bank heb ik gehuild”. (“I cried all the way to the bank…”)

Een nieuwsgierige bewonderaar vroeg onlangs aan pianist George Shearing (hij wordt dit jaar 82) of deze zijn hele leven blind was. Het antwoord: “Nog niet”.

Categorieën:Overdenkingen