Ter overdenking 91

Opmerkelijk stellingen en uitspraken

De islam kan de daden van de kapers niet verklaren, zoals het christendom geen verklaring heeft voor de gaskamers. (Ziauddin Sardan)

Een afzuigkap is een belediging voor een goede kok. (I. Wynhoff, Universiteit Wageningen)

Als je wordt gepromoveerd naar een functie die daarvoor nog niet bestond is het tijd om je zorgen te maken over je carrière. (V.M. Fischer, Universiteit Groningen)

Pizzakoeriers moeten verplicht worden een donorcodicil bij zich te dragen.
(M. van Dam, Universiteit van Amsterdam) 

Philip Freriks had met een hooggeplaatste ambtenaar een gesprek over de bouwfraude, waarmee miljoenen zijn gemoeid. De beambte verklaarde dat de waarheid in de toekomst makkelijker kan worden opgespoord – ik citeer – “wanneer de wet bebop van kracht wordt”. Philip Freriks reageerde zeer verbaasd en vroeg direct wat dit wel voor een wet kon zijn. Het antwoord was: “De Wet Bevordering Openbaarheid Bestuur”. (???)
Philip Freriks levensmotto luidt: Wees realistisch: vraag het onmogelijke (bron: Radio 1, rubriek ‘Kunststof’)
 

“Zie Ik maak alle dingen nieuw”
De tijd dat je je op theologisch gebied nog over iets kon verbazen, ligt ver achter ons. Toch maakte zich vorige week een lichte verwondering van mij meester. Trouw berichtte over een expositie in het bijbels museum te Amsterdam waar foto’s hebben gehangen van transseksuelen die, wijdbeens in een caravan staande, hun operatief aangebrachte vrouwelijke geslachtsdelen tonen. Ik vroeg mij af welke schriftuurlijke inspiratie aan dit fotomateriaal ten grondslag lag. Deze bleek – het is geen grap – ontleend aan een bekende bijbeltekst die tot motto van de expositie was verheven: “Zie Ik [1] maak alle dingen nieuw”. [2] Omdat bij nader inzien de museumdirecteur zich kon voorstellen dat voor een ‘dark room’ een bijbelmuseum niet de aangewezen locatie is, zijn de foto’s inmiddels verwijderd.
Mocht het bijbels museum behoefte hebben aan nog meer platvloerse associaties bij bekende teksten, psalmen e.d., dan zijn de mogelijkheden natuurlijk legio. Jaren geleden werd ik al geattendeerd op Psalm 73, vers 13, waar in de versregel “Wien heb ik nevens U omhoog” de groepsseks zou zijn voorspeld. Ook het begrip ‘triosynode’ opent voor het bijbelmuseum ongekende mogelijkheden voor een opzienbarende expositie.

 Petomanische waarneming
In Trouw van 30 november 2001 werden twee boeken over het leven van de kerkvader Augustinus (354-430) besproken onder de kop “Tussen zuivere liefde en troebele lust”. Het artikel had een verrassend slot. Ik citeer:
“Aan het eind van zijn leven kon Augustinus zich over bijna alles verwonderen. Zelfs over het laten van scheten: “Sommigen brengen uit hun achterste zonder enige stank naar hun believen zulke harmonieuze geluiden te voorschijn dat ze ook aan die kant schijnen te zingen.”
(Ik kan het niet helpen, maar associeer dit direct met Psalm 135, vers 4: God brengt winden, door een woord, Uit zijn schatgewelven voort, regels die destijds de kerkdienst wat opvrolijkten)

[1]           Dat “Ik” met een hoofdletter werd geschreven wijst erop dat de museumdirecteur niet zichzelf op het oog had.

[2]           Voor de minder bijbelvaste lezer: de geciteerde tekst is te vinden in Openbaringen 21 waar wordt beschreven hoe de apostel Johannes in een visioen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde ziet.

Categorieën:Overdenkingen