Ter overdenking 93

Voor ons familiearchief
Mijn negenjarige kleinzoon had onlangs ruzie met zijn tweelingzusje. Hij weigerde dan ook een hem toebehorend boekje dat zij wilde lezen, aan haar af te staan.
Toen mijn dochter zei: “Maar je kunt het haar toch wel even lenen”, was zijn verontwaardigde reactie: “Je leent toch ook niets uit aan Bin Laden!”

Geslaagde cryptogrammatische omschrijvingen:
Het vertrouwde gevoel genaaid te zijn: GEHECHTHEID
Nu de Taliban hun geloofsuitingen hebben ingeslikt, zijn ze volwassen geworden:
BAARD IN DE KEEL
Lachen om Oliver Hardy: DIKKE PRET
Vegetarische sekspop: VLEESVERVANGER
WC: PERSRUIMTE

Vermeldenswaardige stelling:
Het niveau van veel mobiel gevoerde telefoongesprekken geeft aanleiding te veronderstellen dat een GSM de werking van de hersenen inderdaad negatief beinvloedt.
(A.A. van ’t Veld, Rijksuniversiteit Groningen) 

De ‘midscheepsbenadering’
Conservatoriumdocent Frans Elsen is niet zo weg van het pianospel van zijn vorig jaar bij hem afgestudeerde leerling Peter Beets. Deze treedt overigens met veel succes op in het clubcircuit en nam dit jaar met zijn New York Jazz Trio een CD op voor het Criss Cross label. Naar verluidt zou zich het volgende gesprek hebben ontwikkeld:
Peter Beets: Ik had dit week-end veel succes en kreeg een staande ovatie.
Frans Elsen: Dat zegt me niets, dat had Hitler ook ….

Bericht uit Absurdistan
Een luitspeler in Noord-Oost Afghanistan behoorde vorige week tot de winnaars van de Prins Claus Prijzen. De man bespeelt een tweesnarige luit en zingt er ook bij. Onder de Taliban was zijn muziek verboden en ook de huidige lokale krijgsheren willen niets weten van muziek, waardoor hij slechts in kleine kring bekendheid geniet. Toch is de luitspeler 20.000 euro toegezegd ofwel – aldus rekent Trouw ons voor – 283 keer het gemiddeld jaarinkomen in zijn woongebied. (Maar dat is nog niets vergeleken met de beloning voor de Afghaan die de verblijfplaats van Bin Laden gaat onthullen: 25 miljoen dollar, een bedrag waarvoor wellicht de totale bevolking van een zessnarige luit kan worden voorzien)
De bekroonde musicus is voorshands onvindbaar, aldus bericht Trouw. Over de Prins Claus Prijzen tekent de krant nog aan: “Het fonds heeft in de vijf jaar van zijn bestaan vaak vrij obscure winnaars uitgekozen, meestal uit de derde wereld.”
De laureaat kan hoe dan ook Allah prijzen met de woorden van Psalm 33, vers 1:

“Laat de keel zich paren [1]
Met den klank der snaren;
Looft hem met de luit”

[1]           Dat hier al ‘deepthroat’ zou zijn voorzegd, lijkt mij een te ver gaande veronderstelling.

Categorieën:Overdenkingen