Ter overdenking 104

Wordt prof. Rutten deze week herinnerd aan zijn voorspelling?

Volgens een krantenbericht bestaat er een kans van één op driehonderd dat op zaterdagavond 16 maart 2880 Nederlandse tijd de aarde zal worden getroffen door een asteroïde van forse afmetingen. Een verontrustend bericht, zij het dat mijn bezorgdheid wordt getemperd door de gedachte dat we dan niet meer voltallig aanwezig zullen zijn. Veel actueler lijkt mij de apocalyptisch getinte voorspelling waarvan ik melding mocht maken in Ter overdenking 66 (ik ben nog niet toe aan 666). In een interview voor de KRO (vorig jaar 13 maart uitgezonden) verklaarde prof. dr. F. Rutten dat zich op 11 april 2002 (dus a.s. donderdag) een natuurwonder voor zal doen, vergelijkbaar met wat in 1917 in Fatima plaatsvond. Toen zagen zeventigduizend mensen hoe – ik citeer uit het interview – ‘de zon begon te tollen’. In het Spaanse dorpje Garabandal zal zich donderdag a.s. een soortgelijk wonder voordoen, alleen nog meer spectaculair, aldus de (zeer) katholieke geleerde (destijds secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken). Prof. Rutten heeft met een aantal gelijkgestemden een hotelkamer in Garabandal gereserveerd, want hij wil het schouwspel niet missen. Het natuurwonder moet kracht bijzetten aan de verwachte wederkomst van Jezus Christus op aarde vóór 2010.
Wat nu, wanneer de voorspelling niet uitkomt? In het interview van 13 maart 2001 verklaarde prof. Rutten: ‘Dan ga ik vissen’. De interviewer vroeg ook commentaar aan prof. Nauta, godsdienstpsycholoog aan de Katholieke Universiteit Brabant. Deze verklaarde: “Wanneer de voorspelling niet uitkomt zullen de voorspellers hun omgeving trachten te overtuigen van de redelijkheid van het uitstel, namelijk degenen die nog niet bekeerd zijn de gelegenheid te geven dit alsnog te doen”. (De protestants geschoolde lezer heeft uiteraard een meer gezaghebbend argument achter de hand, namelijk 2 Petrus 3 : 10)
Ik ben overigens benieuwd of er deze week journalisten zijn die prof. Rutten met zijn voorspelling van vorig jaar zullen confronteren.
(zaterdag 6 april 2002)


Gelezen:

In menig klooster wordt een erectie ook wel aangeduid als ‘opstanding des vlezes’(Trouw)

In Nederland kan je wel stemmen, maar niet kiezen. (Bruins Slot, destijds fractieleider van de ARP)

Eén ding zal de computer nooit kunnen: van de apen afstammen (Piet Grijs)

Er wordt nogal zwaar gelogen in deze wereld, vooral door mensen die boven elke verdenking staan (Benjamin Jowitt) 

Eigenaren van superjachten worden liever niet geconfronteerd met uitzicht op hun reddingboot.

Categorieën:Overdenkingen