Ter overdenking 109

Zaterdag 12 mei overleed Martin van Amerongen, hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer, 60 jaar oud. Hij behoorde tot de origineelste schrijvers van Nederland en was begiftigd met een bijzonder gevoel voor humor. Hij leed aan slokdarmkanker, naar eigen zeggen veroorzaakt door overmatig gebruik van luxe alcoholische dranken. Verder was hij verslaafd aan dure sigaren. Zie hierover zijn boekje met de uitdagende titel ‘Rook doet leven’. Een citaat:
“Voor alles moet in het leven een zekere prijs worden betaald, van het het kopje koffie tot de HEMA-rookworst, van de reutelend genoten ochtendcabalero tot de avondlijk genoten fles Château Grands Sillons Gabachot 1998. Schaf het allemaal af en je haalt moeiteloos en vreugdeloos de honderdtwintig.”
Sigarenrokers, aldus Martin van A., vindt men over het algemeen aan de behoudende kant van de samenleving. Een uitzondering vormde Joop den Uyl, die – citaat – “in de loop van zijn carrière menig kegeltje sigarenas op de revers heeft gemorst…De VVD-senator Harm van Riel rookte daarentegen consequent een Huifkar van een gulden, in zijn tijd een aanzienlijk bedrag, waar weer tegenover stond dat hij het genotmiddel placht te inhaleren, wat als een zonde tegen de heilige geest moet worden beschouwd.”
In het NOS-journaal van zaterdag was een fragment te zien uit een interview dat Frénk van der Linden met Van Amerongen had in het TV-programma ‘Tot op het bot’, opgenomen met publiek.
Het gesprek liep ongeveer als volgt:
Frénk v.d. L.: “Laat je je begraven of word je gecremeerd?”
Martin van A.: “Begraven. Met muziek van Schubert en er zijn drie gemodereerde toespraken.”
Frénk v.d.L.: “Wie gaan die houden?”
Martin van A. (na enige aarzeling): “Daar wordt op dit moment om geloot.”
(gelach van het publiek)
Direct hierna moest Erwin Krol zijn weerpraatje houden, maar hij bleek van zijn stuk gebracht: “Ik was in gedachten nog bij het laatste item”, bekende hij.

Een titel voor Pieter van Vollenhove ?
Over de echtgenoot van prinses Margriet is een biografie verschenen. Titel van het boek en de naam van de schrijfster zijn mij ontschoten. Onthuld wordt dat Pieter van V. destijds aan het hof niet welkom was. Vooral Beatrix verzette zich tegen het huwelijk, omdat zij vond dat voor een burger geen plaats is in de oranjedynastie. Pieter werd dan ook niet in de adelstand verheven; hij moest het doen met Mr. voor zijn naam, een titel die hij overigens rechtmatig aan de Universiteit Leiden had verkregen.
Dit alles werd tijdens de laatste werkbijeenkomst van de Ouderenradio Pijnacker/Nootdorp besproken. Een van de programmamakers vond dat Pieter niet redelijk was behandeld: “Zijn vader handelde in zonneschermen, ze hadden hem toch tenminste markies kunnen maken…”

Categorieën:Overdenkingen