Ter overdenking 110

Regeren is vooruitschuiven. (Ronald Plasterk in Buitenhof)

Er is geen kloof tussen kiezers en gekozenen maar tussen woorden en daden.
(Herman Vuijsje in NRC Handelsblad)

Gehoord: Hoe kun je iemand onsterfelijk maken? Door hem te vermoorden.
Virus
De gedachte dat het vroeger beter was, heerst als een besmettelijk virus waar geen vaccin tegen is opgewassen. (Ton van Brussel, columnist)

Melkert
Ad Melkert doet denken aan de man van de begrafenisonderneming die tijdens een crematie de aanwezigen oproept om te gaan staan.
(Willem Bemboom, media-adviseur, geciteerd in Hervormd Nederland van 22 april 2000)

Om over na te denken
Demoncratie (Vrij Nederland)

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Informatieve berichten
Mat Herben (als schaker bekend geworden door het zogenaamde ‘herbensmat’) is een vrijmoedig man. Maandag 20 mei 2002, was hij te gast bij Barend & van Dorp en klapte hij uit de school over zijn overleg met de koningin. Het meest boeiende detail lag in de huishoudelijke sfeer. Hij vertelde hoe de majesteit persoonlijk koffie inschonk en dat ze hem, het roomkannetje geheven, confronteerde met de vraag: ”Een wolkje of een plens?” De LPF-voorman was zichtbaar geroerd, maar liet ons overigens wat zijn reactie betreft in het ongewisse.
Ik moest ogenblikkelijk denken aan de avonturen die Godfried Bomans zijn held Pa Pinkelman liet beleven. Op de thee genood bij een onduidelijke vorst antwoordde Pa Pinkelman op een soortgelijke vraag: ‘Puntje suiker, wolkje melk”.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Democratie volgens een hoogleraar politicologie
“Onze democratie is flauwekul….Het enige dat je van een verkiezingsprogramma met zekerheid zeggen kunt is dat het na de verkiezingen niet zal worden uitgevoerd….Het verschil met vroeger is hooguit dat de functies niet langer erfelijk en onder de adel verdeeld worden, maar nu ook onder de burgerij…Ook in het parlement zitten geen gekozen vertegenwoordigers van het volk meer, maar benoemde mensen…En als ze onderling een conflict hebben, wordt er iemand uit hun eigen Haagse regentenkring benoemd om …een geruststellend flutrapport te schrijven…Zo iemand heet dan een wijze man. Wijze mannen komen in Nederland nooit van buiten de politieke kaste ”.
(Aldus Prof. Hans Daudt, emeritus-brombeer Universiteit van Amsterdam, geciteerd door Gerard van Westerloo in NRC Handelsblad, kort voor de verkiezingen)

Categorieën:Overdenkingen