Ter overdenking 114

VROUWENTHEOLOGIE
Tot de vele periodieken waarop ik niet geabonneerd ben, behoort het feministisch tijdschrift Fier. Vandaar dat ik ook het themanummer, gewijd aan ‘liturgische vruchten’, heb gemist. Gelukkig ontsnapte deze lectuur niet aan de aandacht van H-N (voor de geseculariseerde lezer: deze afkorting staat voor Hervormd Nederland).
Graag geef ik iets door van het gedachtegoed van de feministische theologie. Zo vertelt Corrie Jacobs over een kerkdienst in een grote stad, waar drie liederen werden gezongen over ‘zaad, zaaien en oogsten’. Haar kritisch commentaar: “Vandaag is in de stadskerken, omringd door asfalt en auto’s, nog niet doorgedrongen hoe God verdween uit Jorwerd, en zijn de agrarische beelden en mannelijke sexualiteit nog steeds dominant.”
Ik heb dit met verbazing gelezen, want jarenlang heb ik zonder opwindende bijgedachten gezongen over ‘Jacobs uitverkoren zaad’. Ook riep bij mij bij de versregel ‘… en zijn Godgeheiligd zaad zal ’t gezegend aardrijk erven’, geen enkele zinnenprikkelende associatie op. Ik meen dat dit eveneens gold voor mijn schoolkameraden, waaronder begenadigde vuilbekkers als Appie Labrie, Aat Toet en Wolter Zandberg (vrijgevochten zoon van een vrijgemaakte ouderling). Toch waren ze – evenals ikzelf – tamelijk vindingrijk in het opsporen van ‘ínspirerende’ psalmregels en bijbelse verhalen. Favoriet was Ezechiël 23 (over Ohola en Oholiba) en aandachtvragend was ook het verhaal van David, die koning Saul tweehonderd voorhuiden [1] aanbood, afkomstig van door hem persoonlijk gedode Filistijnen, dit in ruil voor Sauls dochter Michal. [2]
Susan Roll, hoogleraar liturgie in de Verenigde Staten, houdt zich – zo blijkt uit Fier – met andere problematiek bezig. Zij meent bijvoorbeeld dat de traditionele paassymboliek, gecombineerd met het scheppingsverhaal, mannen en vrouwen tegen elkaar uitspeelt. Susan’s gedachtegang neemt dan al snel een voor mij niet te volgen vlucht, maar haar conclusie is keihard en niet mis te verstaan: de ‘fallische paaskaars’ moet worden vervangen door neutrale drijfkaarsjes.
En ik denk dan: mozeskriebel, wat zijn die dames hitsig!

SPREUKEN (zie op internet www.dagelijksegedachte.net)

Wie de leer bestudeert maar nooit toepast, is als de herder die de schapen van zijn buurman telt. (Boeddhistische wijsheid)

Ieder begin is moeilijk, vooral het begin van het einde. (Z.Petan)

Ik wil niet oud worden maar wel lang leven. (Adriaan Morriën; hij werd 90)

Men mag gerust over mij lopen, maar niet heen en weer. (Sjra Puts, entertainer/zanger)

[1]           Voor bijbelvorsers: Volgens 1 Samuel 18 : 27 ging het om 200 voorhuiden; 2 Samuel 3 : 14 houdt het op 100 voorhuiden. Los hiervan gold voor David (“enigszins gewijzigd”): Verkoop de voorhuid niet voordat de Filistijn geschoten is.

[2]          Ooit vroeg mijn vijf jaar jongere zus, na het bijbel lezen door mijn vader, wat ‘voorhuid’ betekende. We wachtten vol spanning het antwoord af. Mijn vader wist er geen raad mee en volstond met : “Piep zei de muis in het voorhuis”. Het daverende gelach weerhield mijn zusje van verder vragen.

Categorieën:Overdenkingen