Ter overdenking 130

Nawijn: LANG LEVE DE DOODSTRAF!     (Trouw)

– – – – – – –

Orthodoxie in de klas
“Als je vijf slachtoffers kunt maken met één bom, hoeveel kun je er dan maken met tien?”
“Hangt van God af”
“Zeer goed”

(Kamagurka in NRC Handelsblad)

Volgende week – in agenda-termen week 48 – komt in de Tweede Kamer een principiële vraag aan de orde. Mag de onderwijsinspectie de godsdienstlessen op de islamitische scholen onderzoeken? Iedereen begrijpt waar hier de schoen wringt. Als het islamitische godsdienstonderwijs gecontroleerd mag worden, kunnen ook orthodox-christelijke scholen inspecteurs verwachten. CDA, Christen Unie en SGP zijn daar uiteraard mordicus tegen.
Een redacteur van NRC Handelsblad deed in de krant van 11-11-02 verslag van zijn bezoek aan een islamitische school. Ik citeer:
“Terwijl ze zingen, plukken ze aan hun kleren. Tien leerlingen van groep 4 staan voorin de aula. Juf Amal Matil geeft de maat aan. ‘Het is Ramadan, jaja / en o wat zijn we blij. We eten en we drinken niet/ want moslims dat zijn wij./ Ramadan, ramadan/ Van het opstaan tot het slapen gaan’.”
Afgezien van het zwakke rijm, lijkt mij dit van het geruststellende niveau: “ ‘k ben zo blij, ‘k ben zo blij/ want Jezus houdt van mij (bis)”. En dat je dan wellicht ook nog leert dat de aarde 6000 jaar bestaat (Maarten ’t Hart noemt dit de knevolutie) kom je wel te boven. Maar volgens onderwijskundige Zeki Arslan gaat het op een aantal islamitische scholen bepaald niet zo gezellig toe. Er zijn aanwijzingen dat sommige scholen de gespannen verhoudingen tussen autochtonen en allochtonen alleen maar verscherpen. Hij is dan ook tegen uitbreiding van het aantal islamitische scholen in ons land.
De Tweede Kamer moet concreet de vraag beantwoorden of de in artikel 23, lid 5 Grondwet gegarandeerde ‘vrijheid van richting’ ruimte laat voor overheidscontrole op het godsdienstonderwijs. M.i. is dat het geval. De onderwijsinspectie mag/moet er dus op toezien dat in de godsdienstlessen op islamitische, christelijke en andere bijzondere scholen niets wordt geleerd dat strijdig is met de algemeen aanvaarde grondrechten. Van zo’n controle zullen – denk ik – (ook) orthodox-christelijke scholen niets te vrezen hebben. Er worden hier en daar misschien ‘bijzondere’ ideeën verkondigd, maar het onderwijzend personeel zal de leerlingen nergens tot haat aanzetten.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Geen ontkerkelijking bij lijsttrekkers
Bij de komende verkiezingen doen niet minder dan vier gereformeerde lijsttrekkers mee: Jan Peter Balkenende en Hilbrand Nawijn (beiden ‘gewoon’ gereformeerd), André Rouvoet (christelijk gereformeerd) en Bas van der Vlies (lid ‘gereformeerde bond’ van de Ned. Herv. Kerk). Er hadden zelfs vijf gereformeerde lijsttrekkers kunnen zijn, wanneer RPF en GPV niet het onzalige besluit hadden genomen gezamenlijk op te gaan in de Christen Unie. Zo gaat de nuance natuurlijk verloren.
Verschillen de heren van mening over de doodstraf? Nou en of! Bas van der Vlies (SGP) is vóór invoering van de doodstraf (“de overheid draagt het zwaard niet tevergeefs”). Balkenende verdedigt het CDA-standpunt: principieel tegen de doodstraf. Hij kan ook moeilijk anders, want Nederland heeft Turkije voorgehouden dat de Turken, willen ze bij de Europese Unie komen, eerst de doodstraf moesten afschaffen. André Rouvoet houdt er een bijzondere mening op na. Hij is niet voor invoering van de doodstraf, maar meent wel dat het verbod op de doodstraf uit de Grondwet moet. Omdat dit – ik citeer hem nu vrijwel letterlijk – te lastig is om uit te leggen, staat dit niet in het verkiezingsprogramma van de Christen Unie. De kroon spant uiteraard Nawijn: als minister van vreemdelingenzaken én als lijsttrekker van de LPF is hij tégen de doodstraf, maar als mens bleek hij – zij het minder dan 24 uur – vóór de doodstraf. Dan ben je echt demissionair bezig. (“Wilt heden nu aftreden”)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Toneelschrijver Ton Vorstenbosch in de rubriek Zelfportret (HP/DE TIJD van 15 november 2002):
“Wat is uw grootste angst?”
“Ik heb vele angsten, maar mijn superfobie is wakker worden naast Andries Knevel.”

Categorieën:Overdenkingen