Ter overdenking 131

Omgangsvormen
Een minister-president wordt tegenwoordig minder behoedzaam benaderd dan 60 jaar geleden. Een journalist die een bewindsman aanschiet, begint niet meer met ‘excellentie’. Wel was het tot voor kort nog gebruikelijk dat interviewers de minister-president met ‘u’ aanspraken. Toen Wim Kok dit jaar bij Barend en Van Dorp aan tafel zat, liet zelfs Jan Mulder hem uitspreken. Jan Peter Balkenende blijkt bij de heren geen enkel gezag uit te stralen. Eigenlijk werd er met hem gesold. Zie onderstaand transcript, gepubliceerd in Trouw. Het ging over demissionair minister Nawijn, die in de Tweede Kamer moest toegeven dat zijn pleidooi voor de doodstraf in Nieuwe Revue (niet als minister of als lijstrekker LPF, maar ‘als mens’, zie nr. 130) een miskleun was.   

Frits Barend: Heeft u overwogen om te zeggen: Hilbrand Nawijn, je moet aftreden, of leeft dat nog bij u?
Jan Peter Balkenende: Nou …
Barend: Want we kunnen u feliciteren: het is de 25e uitglijer van een LPF’er hè, vandaag, gefeliciteerd daarmee.
Balkenende: O, u heeft ze geteld?
Barend: Ja, Henk en ik hebben ze even geteld.
Balkenende: Kijk, wat zich voordeed vanochtend was natuurlijk toch het punt…van het aftreden komt in beeld wanneer hij zou hebben gezegd ik handhaaf mijn standpunt. Dat was onmogelijk geweest, dat had niet gekund.
Barend: Het was wel karaktervoller geweest.
Balkenende: Nou, daar was…
Jan Mulder: Zit je daar nou niet met een soort slapjanus in het kwadraat in het kabinet? Is het werkelijk niet ten hemelschreiend draaierig van zo iemand?
Balkenende: Nou, ik gaf…
Mulder: Ik bedoel, wat voor kwaliteit heb je nou om je heen?
Balkenende: Bedankt voor het medeleven, meneer Mulder.
Mulder: Echt, ik heb medelijden met je!
Barend: Laat ‘m even…
Mulder: Ja.
Balkenende: Nou het gaat natuurlijk om een ernstige zaak…
Mulder: Nou!
Henk van Dorp: Mag ik eens vragen aan u persoonlijk: word je daar nou eens niet moe van? Denk je dan niet: daar komt er weer een?
Balkenende: We hebben…
Van Dorp: Zegt u eens heel eerlijk…
Balkenende: Nee, ik word niet gauw moe in de politiek.
Mulder: Je ziet er fantastisch uit man!
Barend & Van Dorp, RTL4, 19 november 2002

Een klassieke belgenmop, gehoord bij Barend & Van Dorp
Een Nederlander, een Duitser en en een Belg zitten in een café.
Nederlander: “Ik ben homo…”
Duitser: “Ik ben hetero…”
Belg: “Ik ben Hugo…”

Na de bekentenis
Voor Volkert en vaderland
(‘de vissen’ in De Groene Amsterdammer 30-11-02)

Verslaggever Tim Overdiek voor radio 1:
“Een probleem blijft hoe je een Amerikaan bijbrengt dat Nederland niet de hoofdstad van Kopenhagen is.”

Categorieën:Overdenkingen