Ter overdenking 136

BELEGGINGSADVIES
Een aandelenpakket dat ooit door een gorilla is gekozen, heeft over 2002 ruim 15 procent beter gepresteerd dan de AEX-index. Het is het derde jaar op rij dat de beursgorilla het beter deed. (bericht in Trouw)
Enkele jaren geleden is door de Berlijnse gorilla Jacko een aandelenpakket samengesteld aan de hand van bananen, waarop een labeltje met een beursfonds hing. Sindsdien past een softwareprogramma het pakket elke twee weken aan, door het aapgedrag na te bootsen. Zie www.beursgorilla.nl, waar ook de nieuwe voorspelling van de NOVA-analisten is opgenomen. “Dan weet u in ieder geval wat u niet moet kopen”, merkt de samensteller van de website snedig op.
Graag breng ik de lezer mijn aanrader in herinnering, gezien in Zwitserland, eerder genoteerd in Ter overdenking 1: Legt euer Geld in Alcohol an; wo sonst gibt es 40%?

– – – – – – – – – –

ONE-LINERS
Onder http://www.dagelijksegedachten.net vond ik, ingediend door ene Diny Holl te Drachten: “Wanneer ieder mens één ander mens gelukkig zou maken dan was de hele wereld gelukkig”.
Wim Kan heeft deze ook eens gedebiteerd, maar voegde daaraan toe: “behalve natuurlijk als je een oneven aantal mensen hebt, dan kennetniet…”

Als iemand verklaart iets nu eens een keer ‘eerlijk’ te willen zeggen, betekent dat doorgaans dat hij de ander gaat beledigen.
(Paul Schnabel, directeur Sociaal Cultureel Planbureau voor radio 1, eerste kerstdag 2002)

Voor een moslim is kritisch vragenstellen aan de Koran even moeilijk als scheikundig onderzoek naar de geconsacreerde hostie voor een strenge katholiek.
(Karel Steenbrink, islamoloog)

– – – – – – – – – –

GELOOF IS NIET TE BEGRIJPEN EN DAT HOEFT OOK NIET
Wie iets wil lezen over ‘geloof en ratio’ verwijs ik naar www.nrc.nl/discussie: zijn geloof en rationeel denken te verenigen? Ook op de opinie-pagina van NRC Handelsblad is het onderwerp de afgelopen weken uitvoerig aan bod geweest. De krant van zaterdag 4 januari wijdde er weer een volledige pagina aan onder de kop “Geloof is niet te begrijpen, en dat hoeft ook niet”. Een enkel citaat uit de bijdrage van Max Pam, waar hij de visie van Jan Willem Otten bestrijdt.
“De notie dat er na de dood niets is, is evenzeer een geloof als het geloof in het hiernamaals, dat besef ik goed. Er valt hier niets te bewijzen. Wel lijkt het geloof in een hiernamaals aanzienlijk minder plausibel dan het geloof dat er straks niets is. Ik zou het liever ook anders willen, ik zou er wel voor voelen om straks mijn kinderen in een tweede leven terug te zien, maar ik wil mijzelf niets wijs maken. Bij de tegenwerpingen van Willem Jan Otten moet ik altijd denken aan een opmerking van Wim T. Schippers, die eens tegen de katholiek Herman Hofhuizen zei: “Je zult straks nog vreemd opkijken als er helemaal geen hiernamaals blijkt te bestaan.”

Categorieën:Overdenkingen