Ter overdenking 142

GroenLinks kiest voor een samenleving waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Een samenleving waar mensen die buiten de boot dreigen te vallen een zetje in de rug krijgen.
(Verkiezingsprogramma GroenLinks in vogelvlucht)

– – – – – – –

“We kunnen het beste in Kabul de boel de boel laten.”

– – – – – – – –

In Onze Taal (nr. 2/3 jaargang 2003) bespreekt Liesbeth Koenen een vermakelijk boek van Jan Kuitenbrouwer, getiteld Totaal Hedenlands.Twintig jaar taaltrends. In dit werkje komt onder het kopje ‘Vrantwoordekeit’ het zogenaamde Balkenendes aan bod. Lees even mee met de weergave van het krankzinnig snelle praten van onze demissionaire premier, die daarbij toch zo weinig zegt:
“tis tuuk zo dat de kistendeemkatie tijdlang moeik gat heeft, waarnenbeetje uit de gratie, tans zo leek het, maaiziet, dat wneer je met een duiïk verhaal komt, mensen breid zijn drin meetgaan.”
Hou ook in de gaten dat Balkenende, ongeacht welke vraag men hem stelt, nogal eens begint met: “Als het gaat om …”. Dat is volstrekt helder.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Gehoord op radio 1 (4 februari 2003):
“We hebben buurtonderzoek gedaan en het resultaat was: de mensen hebben niet zoveel last van veiligheid.”

– – – – – – – – – – – – – – –

“Binnen het zorgveld moeten we vraaggestuurd werken. Eventueel ook vanuit de inbreilocaties.”
(gemeenteambtenaar Pijnacker/Nootdorp tijdens voorlichtingsbijeenkomst over ouderenhuisvesting)

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Uit vraaggesprek voor radio 1 met AH-directeur:
Reporter: Kun je straks voor bankzaken ook bij Albert Heijn terecht?
Directeur: Wellicht, maar het moet interessant zijn voor de klant daarop in te steken.

– – – – – – – – – – – –

Katholieke kerken nu per muis bereikbaar
(de Leidschendammer)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

De ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie is gratis verkrijgbaar door te bellen met 0800-0228880 of via de website: www.alzheimer.nl.
(Moerdijkse Bode)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Taal blijft een merkwaardig fenomeen. In de jaren zestig had ik moeite met studenten die, gevraagd naar de door hen gekozen studierichting, antwoordden met: “niet westerse sociologie”. Ik was dan geneigd te reageren in de trant van: “ik wil graag weten wat je wél studeert.” Inmiddels is het misverstand opgehelderd en in de spreektaal hoor ik de term nu als het ware in de correcte spelling: “niet-westerse sociologie”.
Een vergelijkbaar verschijnsel doet zich tegenwoordig bij mij voor wanneer ik immense vrachtwagens in mijn omgeving waarneem, met daarop in kapitalen geschilderd: FOOD – NON FOOD. En ik vraag mij dan af: wat vervoeren ze niet?

Categorieën:Overdenkingen