Ter overdenking 143

ALBERT LET NIET MEER OP DE KLEINTJES
De aandelen AHOLD daalden vandaag (24-02-03) 65% in waarde. Bedrijfspatriarch Albert Heijn zei in het journaal tegen Philip Freriks: “Ik voel mij verneukt”. Hij kan steun ontlenen aan de bekende Zweedse zegswijze:
Een tevreden nöker
Is geen onruststöker.
De Haagsche Courant kopte vandaag in stijl:
BNN windt er geen doekjes om bij ‘Neuken doe je zo’
De eindredacteur van dit TV-programma heet – het kon niet missen – Job Mastenbroek.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

FISCALE HERSENKRONKELS
Verspreken kost zilver,
Verzwijgen kost goud.

Een ongeluk zit in een blauw envelopje.

Wie afschrijft, die blijft.

Aftrekbaarheid bij vrijwillige sterilisatie: daar wordt verschillend over gedacht.

Liegen kan me niet schelen, zei de commies, maar ik haat onnauwkeurigheid.

Naheffing: de laatste borrel.

Moet een imker zijn bijverdiensten opgeven?

Geniet een goochelaar opbrengst van effecten?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

AANDACHTVRAGENDE ANAGRAMMEN
presbyterian = best in prayer
evangelist = evil’s agent
George Bush = he bugs Gore
desperation = a rope ends it
president Clinton of the USA = to copulate he finds inters (contactpersonen)
eleven plus two = twelve plus one
mother in law = woman Hitler

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

UITSLAG PRIJSVRAAG GRUWELZIN (zie Ter Overdenking 140)
De taalergernis die ik inzond bleek niet afgrijselijk genoeg om in de prijzen te vallen. Bekroond werd de inzending van – hoe kan het anders? – een Belg. Het is een zin die letterlijk uit een Belgisch vonnis is overgenomen. De zin luidt:
“Deze bepaling is ontegensprekelijk interpretatief zodat de geïnterpreteerde wet geacht wordt steeds de betekenis te hebben gehad welke door de interpretatieve wet is vastgesteld.”
Dit gebeuzel van onze zuiderburen verbaast mij in het geheel niet. Een Vlaming gebruikt nu eenmaal bij voorkeur Franse termen, ook als zuiver Nederlandse woorden voorhanden zijn. Zo heet het gerechtshof in België hof van assisen (van het Franse magistrature assise = zittende magistraat). Wat bij ons een halte op verzoek heet, wordt in Vlaanderen aangeduid als fakultatieve stopplaats. In de bus van Oostburg naar Brugge las ik jaren geleden MEN WORDT VERZOCHT DEN GELEIDER NIET TE VERSTROOIEN, wat ik als een aansporing opvatte de chauffeur na eventuele crematie zoveel mogelijk bijeen te houden, althans de restanten niet achteloos te verspreiden.

Categorieën:Overdenkingen