Ter overdenking 150

Dodenherdenking 2003
…Rond 19.45 uur volgt een korte wandeling naar
het monument naast het gemeentehuis. Daar
vindt de kranslegging plaats en worden de last-
post en het Wilhelmus gespeeld.

Uit: Telstar (huis-aan-huis-blad voor Pijnacker en aanpalende gehuchten), rubriek Gemeente berichten

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Uit interview met een militair die in de meidagen van 1940 bij Ypenburg diverse Duitse vliegtuigen neerhaalde:
Interviewer: ‘Was u niet bang?’
Militair: ‘Bang niet, maar ’t werkte wel laxerend.’

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Brandende taalkwestie:
Waarom schrijf je verbandtrommel met dt?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Haan: Voor mij zijn alle kippen hobbykippen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Niets weten is het veiligst geloof
(Johan van Oldenbarneveldt (die overigens te laat op deze gedachte kwam))

DE WARE OECUMENE

Twee geloven op een kussen
Daar slaapt vast de duivel tussen
Wilt ge Satan dus vermijden
Wordt dan beiden tijdig heiden
(Theo van de Leur – Uden)
Onze Taal – april 2003

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vraag: Heb je voor religiositeit eigenlijk godsdienst nodig?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hans van Mierlo: “Wat ik God vooral kwalijk neem is dat Hij niet bestaat.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Those were the days
In Vrij Nederland las ik dat Pieter Jelles Troelstra zijn bekende leus tegen de spoorwegstaking niet zelf heeft bedacht. Die blijkt afkomstig van een Duitser. Al in 1863 dichtte ene Georg Herweg namelijk: “Alle Räder stehen still, wenn dein starken Arm es will”.
Deze regels brachten een herinnering uit mijn HBS-tijd naar boven. Bij mijn eerste Duitse les hield leerkracht Noordhoek (bijgenaamd Mietje, vanwege ‘Mietje met de kalfsogen’ uit de Camera Obscura) ) de klas op droge toon voor:
“Wer A sagt muss auch B sagen. Zo jongelui, nu kennen jullie ook je eerste Duitse spreekwoord”. Dit veroorzaakte bij sommige leerlingen (waaronder ikzelf) buitensporige uitingen van vrolijkheid. Een berisping aan mijn adres kon niet uitblijven: “Mobach, die lach van jou bevalt me niet….”. Ik heb er alsnog begrip voor, maar geniet desondanks nog na.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Categorieën:Overdenkingen