Ter overdenking 172

THOSE WERE THE DAYS
Vorige week kocht ik het fotoboek V = Victorie Oorlogsaffiches 1940-1945 (uitg. Waanders en NIOD), een uitstekende selectie van opmerkelijke en – achteraf – humoristische aanplakbiljetten uit de Tweede Wereldoorlog.
Voor de jongere lezer: de titel van het boek is ontleend aan de door de BBC in 1941 opgezette V-actie. In de op de bezette gebieden gerichte, Engelse radio-uitzendingen werd de V in morse geïntroduceerd: drie korte tikken en één lange. Een ritmisch passend fragment uit de vijfde symfonie van Beethoven zette de actie kracht bij. Ook werd de bevolking opgeroepen op muren de letter V te kalken. Om hier tegen op te treden besloten de Duitsers het V-teken over te nemen. Zo kwamen er dwaze aanplakbiljetten met V = Duitsland wint voor Europa op alle fronten (reactie van iemand was: “Vandaar het werkwoord laan van meerdervoort”). Ik herinner mij dat op tal van plaatsen in Den Haag spandoeken hingen met V= Victorie, want Duitsland wint voor Europa op alle fronten (een Delftse student verdedigde de stelling dat dit logica was van het niveau “J = Jan, want Piet is morgen jarig”).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

NAAR CONTROLE OP BESNIJDEN VAN MEISJES ?
De VVD wil bij monde van Hirsi Ali dat van alle meisjes in Nederland, afkomstig uit landen als Somalië, Soedan en Egypte, door de GGD wordt vastgesteld of ze besneden zijn. Meisjes die niet besneden zijn moeten vervolgens jaarlijks worden gecontroleerd. Als ouders de controle weigeren, volgt een sanctie.
Gehoord in Met het oog op morgen: deze taak kan het beste worden opgedragen aan de besneden politie.
Toch is dit weer een ander geluid dan het vroeger wel gehoorde pleidooi voor ‘besnijdenis in het ziekenfonds’.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – —

Reformatorische grollen
De destijds beroemde dominee Okke Jager herinnerde zich een predikant die bij zijn veertigjarig ambtsjubileum Psalm 95, vers 6 liet zingen:
‘k Heb aan dit volk dat Mij vergat,
Een langen tijd verdriet gehad,
Ja veertig jaar hun hoon verdragen

Agnes Amelink vertelt in haar boek De Gereformeerden dat zowel in gereformeerde als hervormde kring met de psalmen nogal frivool werd omgegaan. Zo werd in haar familie bij een sanitaire stop in de vrije natuur ooit gierend ‘Laat vrij het schuimend zeenat bruisen’ (Psalm 46, vers 2) aangeheven.
Bij ons was het niet anders. Een mij dierbare neef placht na uitvoerig toiletbezoek op te merken:‘Een stroom van ongerechtigheden, Had d’overhand op mij’ (Psalm 65, vers 2).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pittige cryptogrammatische omschrijvingen (NRC Handelsblad 31-01-04)
Gewelddadige kunststroming: HAAGSE SCHOOL
Voedselbron voor inactieve mensen: NEUS
Is eenvoudig ongeneeslijk: SINECURE
Familie van de relnicht: FELLE TANTE
(de rest moet de lezer zelf vinden)

Categorieën:Overdenkingen