Ter overdenking 175

Gesignaleerd op raam Haagse cd-winkel aan het Spui

Wij zijn geen hofleverancier
Wij hebben een naam te verliezen!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Zalvende bewindsman
Martin Bril behoort tot de betere columnisten. Zo beschreef hij in de Volkskrant minister Donner als

“[…] een man die als geen ander ‘ten principale’ en ‘entameren‘ kan zeggen, vaak zelfs in een en dezelfde zin, niet zomaar een kort zinnetje trouwens, maar een lange, zich zacht in zijn eigen praal wentelende volzin die werkelijk een begin, midden en einde heeft, of althans die suggestie wekt […] Uiteraard gaf de minister nauwelijks antwoord op de vragen en als hij dat wel deed, dan ging de essentie ervan verloren in de omslachtigheid van zijn formuleringen, die vooral als geluid van grote waarde zijn en niet om wat er aan inhoud voorbijkomt. Donners pure geluid is het geluid van zalf die eindeloos kan worden aangebracht.”
Suggestie: Lees deze verrukkelijke tekst minstens tweemaal. Ik had er een dag mijn handen vol aan.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Mensen zonder deadlines leven langer!
(M.V. van. Krugten)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Gehoord op Radio 1:
‘We hebben nog wel een probleem: het monitoren van de communicatie naar de mensen toe.’

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Als vervanging van ‘Heere zegen deze spijze, amen’, gehoord:

 ‘Onze Vader die in de hemel zijt
Geef ons dadelijk brood’

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

De toga is de enige echte positiejurk.
(S. Overeem, Universiteit Leiden)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Categorieën:Overdenkingen