Ter overdenking 176

Frauduleuze soepverstrekking?
De bemoeizucht van de fiscus en de behoefte van de belastingdienst ieder detail uit te graven (‘rechtvaardigheid tot op het bot’), veronderstel ik bekend. Ik volg de materie de laatste jaren niet meer zo, maar een enkele keer raak ik nog wel geboeid wanneer de fiscale regelzucht op een vermakelijke ontsporing uitloopt.
Zo meldden zich vorig jaar bij het gemeentehuis te Pekela twee dorknopers, die zes weken de tijd namen om de gemeentelijke boekhouding uit te pluizen. Eén foutje haalde de landelijke pers: vijfduizend euro moest Pekela bijbetalen omdat behalve gratis koffie en thee ook gratis kopjes soep (Cup-a-Soup uit de automaat) in het gemeentehuis werden geserveerd. “Loon in natura”, riepen de speurders in koor, “koffie en thee tijdens werktijd zijn vrijgesteld, maar soep niet”. Burgemeester Schollema reageerde verbijsterd in Dagblad voor het Noorden: “De belasting ziet de kopjes soep als een maaltijd. De inspecteur is daar dagen mee bezig geweest. Hij is zelfs naar dorpshuis De Snikke geweest om te kijken wat een kopje soep moet kosten. Zo heeft hij vastgesteld dat er per kop 37 eurocent belasting over de soep dient te worden betaald. Het is dus zo dat als je een vat water hebt en daar koffie bij doet, dat gratis is. Maar als je er een poeder bijgooit, waarbij je er over twijfelt of het soep is, dan moet je belasting betalen!”
Over deze kwestie zijn vragen gesteld aan staatssecretaris Wijn en zijn antwoord is als Besluit van 5 februari 2004, nr. CPP2003/2412M in de openbaarheid gebracht. Het komt erop neer dat een kopje soep voortaan net zo wordt behandeld als een kopje koffie of thee: het is een kleine consumptie, waarvoor geldt dat gratis verstrekking niet tot het loon wordt gerekend, maar wel onder voorwaarden. Want – en nu citeer ik de bewindsman letterlijk – “de vrijstelling is niet van toepassing als de werkgever alleen consumpties tijdens de lunchtijd vergoedt of verstrekt of als het gaat om consumpties buiten de werktijd of lunchtijd. Als de consumpties een maaltijd vormen samen met andere consumpties die de werkgever geheel of gedeeltelijk vergoedt of verstrekt, is daarop de regeling voor maaltijden van toepassing.
Pekela denkt nu de nageheven belasting te kunnen terugvorderen. Het is immers een ruimdenkende veenkolonie, waar de ambtenaren in het gemeentehuis zowel tijdens werktijd als lunchpauze soep uit de automaat mogen trekken. Maar hoe zit dat na werktijd? Precies! Financiën gaat de zaak diepgaand bestuderen, zo liet het ministerie weten (Trouw 19-02-04).
Voorlopige conclusie: De soep wordt iets minder heet gegeten, maar blijft wel op temperatuur.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Geweldsinstructie:
Eerst schieten, dan
Kamervragen stellen
(‘de razende bol’)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – —

Nulgroei
Een functionaris van Schiphol wilde duidelijk maken dat het aantal vliegbewegingen          geleidelijk aan weer op het niveau van vroeger komt en hij verklaarde voor radio 1: “We gaan weer richting nulgroei”. Ik heb de hele morgen door het huis geroepen: Wij gaan weer richting nulgroei!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Om over na te denken
Ervaring is iets wat je pas krijgt vlak nadat je het nodig hebt.
(J. Kruse, Universiteit Leiden) 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Geslaagde cryptogrammatische omschrijvingen
Devotie tot in de eeuwigheid: GEBED ZONDER END
Nutteloze reisinformatie: DE BEKENDE WEG
Spullen waarmee je een kind stil krijgt: BABYUITZET
Ideaal weer voor bedienend personeel: BLADSTIL
Terug naar de keuken wegens wanprestatie: AFSERVEREN
Het zaakje van de handelaar: KOOPMANSGESLACHT

Categorieën:Overdenkingen