Ter overdenking 178

Patriottische poëzie
Gerrit Komrij heeft zich, een jaar voor het verstrijken van zijn ambtstermijn, teruggetrokken als ‘Dichter des Vaderlands’. Op initiatief van het poëziedagblad Rottend Staal Online zijn op 31 januari j.l. verkiezingen uitgeschreven om voor de periode 2004-2005 een opvolger te benoemen. Er werden 1051 stemmen uitgebracht, waarvan 221 (21 procent) op Simon Vinkenoog. Hij dichtte ooit:

Adem even in
adem even uit
ADAM EVA in
ADAM EVA uit

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Rectificatie
Onder ‘Metaforisch geloven’ in nr. 177 noemde ik ds. Nico ter Linden ten onrechte hofprediker. Hofpredikant is zijn jongere broer ds. Carel ter Linden.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nutteloze kennis voor oude-jazzliefhebbers
De vrouw van presidentskandidaat John Kerry is Theresa Heinz, de weduwe van John Heinz. Heinz was eigenaar van het ketchup-imperium dat naar hem vernoemd is. Theresa erfde alles van haar toenmalige echtgenoot en haar vermogen wordt geschat op 480 miljoen euro. Dit bericht bracht een discografische curiositeit in mijn herinnering terug.
De Haagse Jazz Club organiseerde destijds platenavonden in De Goudenregen, waar Bob Leenart de aanwezigen liet kennismaken met zijn collectie oude-jazzplaten. Alles werd uitgelegd. Onderscheid werd gemaakt tussen een Amerikaanse en een Franse persing. Duitse Brunswicks scoorden hoog wat betreft technische kwaliteit. Voor Louis Armstrong and his Hot Five op een Amerikaans label moest aanmerkelijk meer worden betaald dan voor dezelfde plaat op Nederlandse Columbia. Leerzame bijeenkomsten dus, maar sommige raadsels waren toch niet direct oplosbaar. Zo luisterden we naar een opname van pianist Earl Hines, getiteld Fifty-Seven Varieties, een drie-minuten-plaatje dat hoe je ook telde onmogelijk 57 improvisaties of variaties kon bevatten. De bevrijdende oplossing werd ons later aangereikt door een muzikaal ongeschoold clublid. Hij had bij zijn moeder thuis een potje Heinz Sandwich Spread ontdekt met op het etiket het wervende opschrift 57 Varieties.
Ik heb het deze week nog even in de discografie van Brian Rust opgezocht: Earl Hines’ pianosolo 57 Varieties werd op 12 december 1928 vastgelegd voor het Amerikaanse OKeh label. Wat betreft de slogan 57 Varieties kan ik dank zij internet nog melden dat deze slagzin in 1896 door Henry Heinz werd bedacht en dat deze niets te maken heeft met het aantal ingrediënten dat Heinz in zijn producten verwerkt. Waarvan akte.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wie de hoofdprijs wil winnen kan het beste zelf een loterij organiseren. (F.C.M. Kuijstermans, TU Delft)

Categorieën:Overdenkingen