Ter overdenking 193

Om over na te denken
André is nooit de Pijp uitgegaan

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

H6-HYPE
– Jacques Bral schreef in de Haagsche Courant dat de dood van Hazes niet echt als een verrassing kwam, gelet op zijn manier van leven. Bral schatte de hoeveelheid Heineken die Hazes in zijn leven heeft weggebracht op “vijfmaal de Hofvijver” en wist bovendien te melden dat de volkszanger zonder aansteker door het leven kon omdat hij zijn volgende sigaret altijd met zijn vorige aanstak.
– Jessica Durlacher in NRC Handelsblad : “Ook al werd het woord ‘God’ bij mijn weten niet uitgesproken, toch ging André op weg, zeiden de sprekers, maar niet naar Hem. Sommigen maakten alvast een afspraak met André om straks het glas met hem te heffen in die Hemelse Bruine Kroeg die ons aller lotsbestemming is. De God van Calvijn is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor de God van Grolsch.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Golda Meir en Mendelsohn
Bij Barend & van Dorp (28-09-04) legde Robin Linschoten (tegenwoordig kroonlid van de SER) uit dat tijdens het zogeheten voorjaarsoverleg het kabinet en de sociale partners elkaar tot op een millimeter waren genaderd. Nu wordt gedaan alsof de standpunten mijlenver uit elkaar lagen.
‘Wat is nu de waarheid?’ wilde Jan Mulder weten. Hierop reageerde Linschoten met een sterke anekdote die ik hierna woordelijk weergeef. 

Robin Linschoten: “…..De waarheid is de waarheid van de creatieve waarheid. U kent toch die politieke truc van Golda Meir? Ze was een week premier, toen kreeg ze een delegatie uit Afrika op bezoek die een krans wilde leggen bij het graf van de onbekende soldaat in Jeruzalem.”
Frits Barend: “Dat bestaat daar niet.”
Robin Linschoten: “Dat bestaat daar niet. Waarop Golda Meir zei: ‘Dat maakt niet uit. Je zoekt een grote begraafplaats uit en je zoekt daar het grootste graf uit en laat de dames en heren een krans leggen’. Waar ze niet op gerekend had, was dat een van de leden van de delegatie een joodse achtergrond had en perfect ivrit sprak en las. Die las op het graf dat het niet van de onbekende soldaat was, maar van Mendelsohn. Na de plechtigheid zei hij tegen Golda Meir: ‘Wat is dat nou? Dat is helemaal niet het graf van de onbekende soldaat.’ Waarop Golda Meir zei: ‘Indeed. Mendelsohn. Great composer. Totally unknown as a soldier.’ Met waarheid kun je op een heel subtiele manier iets anders in beeld brengen.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Correcties & aanvullingen
In nr. 192 refereerde ik aan een kortstondige ziekte van Van Agt in de jaren zeventig, waardoor de kamerberaadslagingen een dag geen doorgang konden vinden. Van Agt meldde zich toen absent wegens, zoals hij dat noemde, ‘een biologische recessie van tijdelijke aard’. Een lezer herinnerde zich nog het commentaar: “Heel het raderwerk staat stil zo uw machtige darm dat wil”.
Meer over Van Agt als taalgoochelaar in nr. 92.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

In nr. 48 noemde ik met schroom twee voordelen van ‘Alzheimer’:

  1. Je maakt iedere dag nieuwe vrienden.
  2. Je kunt zelf je paaseieren verstoppen.

Een lezer attendeerde mij erop – naar zijn zeggen met nog meer schroom – dat het er drie zijn:

  1. Je maakt iedere dag nieuwe vrienden.
  2. Je kunt zelf je paaseieren verstoppen,
  3. Je maakt iedere dag nieuwe vrienden.

En dan nog deze:
Man bij de groenteboer: ‘Drie kilo Alzheimer’.
Groenteboer: ‘Hebt u anders nog iets vergeten?’

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Categorieën:Overdenkingen