Ter overdenking 195

Hoe moet de bijbel worden vertaald?
Eind deze maand wordt de Nieuwe Bijbelvertaling gepresenteerd. Er is zo’n tien jaar aan gewerkt. De critici roeren zich nu al. Begrijpelijk, want wie oude bijbeltaal in eigentijds Nederlands gaat omzetten, kan het natuurlijk onmogelijk iedereen naar de zin maken. Onze plaatselijke boekhandel organiseerde vorige week een bijeenkomst waarin enkele bij het project betrokken dames (de een was vertaalster, de ander ‘meelezer’) vertelden over problemen die ze tegenkwamen. Enkele details.
– Wat moesten ze aan met een Hebreeuws woord dat letterlijk muurpissers betekent? Ze besloten uiteindelijk het toch maar te houden op mannelijk. (Deze boeiende kwestie heb ik in de pauze met de dames uitvoerig besproken; ik verwijs naar mijn beschouwing in nr. 128)
– ‘IJdelheid der ijdelheden’ in het boek Prediker blijkt te zijn vervangen door ‘lucht en leegte’. (Persoonlijk denk ik hierbij aan een fietsband die moet worden opgepompt, maar ik maak er verder geen werk van. Op internet las ik in het Friesch Dagblad dat de uitdrukking ‘lucht en leegte’ voor het eerst in 1998 opdook in een aflevering van Donald Duck. Wie via Google “lucht en leegte” combineert met “Duck” krijgt 7 hits.)
– In het kerstverhaal is de herberg verdwenen en de kribbe vervangen door een voederbak. Dit betekent niet dat de kinderen voortaan moeten zingen: ‘Wij knielen bij uw voederbak neer’, maar ik begrijp nu wel beter waarom de RK-kerk al heeft verklaard de Nieuwe Vertaling niet te zullen gebruiken.
– Tijdens de genoemde bijeenkomst las een van de inleiders een fragment voor uit een column van Maarten ’t Hart in NRC/Handelsblad. Deze vestigt de aandacht op Prediker 9 vers 8, dat in de bijbelvertaling van 1951 luidt: “Laten uw klederen te allen tijde wit zijn en olie ontbreke niet op uw hoofd.” In de Nieuwe Vertaling is dit geworden: “Draagt altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur.” Om de hedendaagse bijbellezer niet af te schrikken – aldus ongeveer Maarten ’t Hart – heeft men kennelijk unverfroren een zinnetje uit een modeshowfolder gelicht.[…] Zo worden de moderne gelovigen verneukt en wordt het Woord des Heren bruut verkracht. Maar ja, je moet er wat voor over hebben om bijbelteksten als smakelijke hapjes op te dissen voor de moderne mens, nietwaar?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Nogmaals: Golda Meir
De anekdote over Golda Meir (zie nr. 193) bracht bij een lezer een column van Joop van Tijn uit 1971 in herinnering. Uit het interview van Van Tijn met Golda Meir het volgende fragment:
“Er worden in Israël veel grappen gemaakt over haar eeuwigdurende politieke carrière, haar zwakke gezondheid, en het feit dat ze de teugels niet aan de jongere generatie overgeeft. Een van de bitterste spotternijen die de ronde doen: ‘Hoe wordt de generatiekloof in de socialistische partij gedicht?’ Antwoord: ‘Biologisch, de jongere generatie sterft vanzelf wel uit.’”
(Bron: Joop van Tijn – Meester op het floret, Vrij Nederland 2 oktober 1971)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NIEUW IN ASSEN
Mulderstraat 15
TOPLESSBAR
Geopend van di t/m zo v.a. 18.00 uur
Correcte kleding vereist
(Dagblad van het Noorden)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vanwege de grote drukte is mogelijk onze bediening niet optimaal (zoals u van ons gewend bent)
(folder sportwinkel)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Om over na te denken
Stel nou: je bent oud en wilt iets niét!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Categorieën:Overdenkingen