Ter overdenking 198

ACHTERHAALD DELICT
De talloze krantenartikelen over de moord op van Gogh en moslimterrorisme heb ik dit weekend maar overgeslagen. Maar vandaag (maandag 15 november 2004) diende zich toch weer een nieuwe kwestie aan: minister Donner gaat onderzoeken of tegen ‘ergerlijke godslastering’ vaker strafrechtelijk kan worden opgetreden. Opwinding in de media.
Een korte terugblik om de geheugens wat op te frissen. In 1932 werd ‘smalende godslastering’ strafbaar gesteld, dankzij de inspanningen van de anti-revolutionaire minister van Justitie mr. J. Donner (grootvader van de huidige minister Jan Hein Donner!). Zo werd voor de oorlog een inwoner van Sliedrecht beboet, omdat hij betoogde: “Een God die de tuberculose bacil heeft geschapen is geen God, maar een misdadiger.” Een anarchist die een ontoelaatbaar geachte toespeling op de besnijdenis had gemaakt, kreeg twee maanden gevangenisstraf. In de jaren zestig werd een student nog beboet omdat hij Jezus “amateur-ombudsman” had genoemd en “een door zelfstudie opgeklommen timmermanszoon”. De doorbraak kwam in 1968 toen Gerard Reve in het bekende ezelsproces uiteindelijk door de Hoge Raad van godslastering werd vrijgesproken (zie DE GOD VAN JE TANTE door Jan Fekkes, De Arbeiderspers 1968). Sindsdien leiden de artikelen 147 en art. 147a Wetboek van Strafrecht een slapend bestaan..
Heeft het zin deze bepalingen nieuw leven in te blazen? Duidelijk is dat Theo van Gogh niets naliet om zijn beledigingen kracht bij te zetten. Over GroenLinks-Kamerlid Mohammed Rabbae, die nogal onhandig opereerde rond de verschijning van Salman Rushdie’s De Duivelsverzen zei hij: “Persoonlijk lijkt de grote denker Rabbae mij geen grote aanwinst voor ’s lands vergaderzaal. Toch groet ik hem met een respectvol: “Allah is groot, Allah is machtig. Hij heeft een lul van één meter tachtig.”
Valt dit nu onder ‘smadelijke godslastering’? In NRC/Handelsblad (15-11-04) schrijft Peter Hofman Kolk: “Een rechter met enig besef van logica, kan niet anders concluderen dan dat het onmogelijk is iemand die niet bestaat te belasteren.” De redactie van NRC/Handelsblad citeert uit een proefschrift: “Juist op dit gebied is het onvermijdelijk dat krenking van gevoelens in allerlei vorm plaatsvindt. […] Wat voor de één een heilig mysterie is, is voor de ander een gruwelijke afgoderij”. De Heidelbergse catechismus mag de mis dan ook een “vervloekte afgoderij” noemen, de SGP de ouwel een “broodgod”. De vervolging en vrijspraak van de imam El-Moumni over homoseksuelen onderstreept het risico van justitiële interventie op dit gebied.
Ton Lansink in Wassenaar schrijft in NRC/Handelsblad: “Het is al ergerlijk genoeg dat iemand op basis van zijn religie meent het recht te hebben anderen te vermoorden. We hebben geen minister-president nodig die suggereert dat een godsdienstige mening iets anders is dan elke andere willekeurige mening.”
Ik kan mij voorstellen dat moslims die straffeloos geitenneukers kunnen worden genoemd, zich als zondebok voelen behandeld (de woordspeling is van Jan Blokker). Maar het heeft geen zin hen als compensatie toepassing van een achterhaalde strafbepaling in uitzicht te stellen. Zo dadelijk hoop ik te horen wat ze er in NOVA van denken.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hoopgevende berichten uit Rome
Officiële gidsen die bezoekers helpen Rome in één dag ‘te doen’ zijn de wanhoop nabij. Zoveel domheid als ze over zich heen krijgen gestort. Zoals: “Pardon, maar waar is Jezus begraven?” Groot is de verbazing als de gidsen uitleggen dat Jezus nooit in Rome is geweest. Teleurstellend voor veel toeristen is de Sixtijnse Kapel. Ze verwachten het toppunt van barok, iets extreem rijks. Als blijkt dat het een rechthoekige zaal is met fresco’s, vragen ze zich perplex af waarom deze ruimte zo beroemd is. Alleen de Amerikanen laten na deze teleurstelling de hoop niet varen. “Maar de andere vijftien kapellen, waar zijn die dan? Dit was toch de Sixteenth Chapel”
“Met Australiërs kun je beter over boemerangs en kangoeroes praten”, zegt Marco Colzi, woordvoerder van de vakbond voor officiële gidsen. “Anders krijg je opmerkingen als: Heeft Mozes voor Michel Angelo geposeerd? of: Ik heb de Sint Pieter al gezien, ik loop even door naar de Toren van Pisa en zie jullie straks.” (NRC/Handelsblad)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Categorieën:Overdenkingen