Ter overdenking 199

Ook de vorige week stond weer in het teken van de opwinding over de dood van Theo van Gogh. Begrijpelijk, want hij werd niet zo maar vermoord, maar ritueel afgeslacht. Dit is erger dan de Middeleeuwen; dit is terugkeer tot de prehistorie. Extra pijnlijk is dat de dader niet uit de binnenlanden van Marokko kwam, maar hier werd opgevoed en een opleiding aan een Amsterdamse instelling van hoger onderwijs had voltooid.
Men kan zich voorstellen dat deze verbijsterende gebeurtenissen tot langdurige en diepgaande discussies in het parlement zouden hebben geleid. Hoe heeft het zover kunnen komen? Wat is er allemaal mis gegaan? Maar nee, daar gaat het morgen (23 november 2004) niet over. In plaats daarvan zal D66 in de Tweede Kamer een motie in stemming brengen die moet voorkomen dat voortaan godslastering nog via het strafrecht zou kunnen worden aangepakt. Alsof er rechters klaar zouden staan om de achterhaalde wetsartikelen die opa Donner in 1932 bedacht, weer nieuw leven in te blazen! Ook Mevrouw van der Laan zou kunnen weten dat wie God, Allah of de Boeddha lastert, op basis van art. 147 Wetboek van Strafrecht niet kan worden vervolgd. Zoals Plasterk onlangs schreef: “De een zijn geloof is de ander zijn blasfemie. Als je godslastering verbiedt, verbied je de godsdienst.” Er dus geen mogelijkheid tegen godslastering wettelijk op te treden.
Niemand heeft dit ooit treffender verwoord dan Gerard van het Reve toen hij zijn rechters toesprak in het bekende ‘ezelproces”. Een paar fragmenten:
“…ik meen niet, Mijnheer de President, dat het de taak van uw College zou zijn het ene Godsbeeld tegen het andere te verdedigen […] Men denke zich eens in welke grievende en godslasterlijke hoon voor de joden de pretentie van de Nazarener timmerman inhoudt, de Messias te zijn, en zij niets meer dan de moordenaars van God. En ik moet denken aan een zeer stichtelijk geschrift, dat mij kortelings onder ogen kwam, en waarin Boeddha doodleuk als de Satan en de boeddhisten als diens volgelingen werden gekwalificeerd. Zou deze rechtbank, Edelachtbaar College, door zijn vonnis de onverdraagzaamheid van het gepeupel moeten legaliseren? […] Deze strafvervolging is geïnspireerd door aanmatiging, onverdraagzaamheid en domheid – deze drie, maar de meeste van deze is de domheid. In de tuin van ons landgoed in Greonterp staat een bronzen Boeddhabeeld, en toevallig ving ik op, wat iemand in het voorbijgaan over dit beeld van de door 500 miljoen mensen vereerde, tot goddelijkheid geroepen mens, desgevraagd, tot iemand anders opmerkte: “Dat? Dat is een afgodje uit Indië.” En over ditzelfde beeld stelden mij, toen ik in de tuin aan het werk was, een groepje voorbijkomende kinderen vragen. Na enig nadenken gaf ik hun ten antwoord: “Dat is Jezus Christus, maar dan voor Azië. Het is de Boeddha, de Zegevierende Volmaakte, die vanuit het Nirwana al het bestaande bestuurt. Hij is niet verwekt door de Heilige Geest, maar door een witte olifant, die drie maal om het bed van de moeder van Boeddha heenliep, en daarna in haar zijde werd opgenomen.” “Dat kan toch helemaal niet”, merkte het pienterste van de kinderen op, waarop ik antwoordde: “Nee, maar wat jij op catechisatie leert, dat kan wel”.
“Was dem einen recht ist, soll dem andren billig sein”. Het is nu eenmaal zo: deze door theologisch fanatisme doorwoekerde moerasdelta gonst en zwermt van godsdienst, maar volwassen religiositeit is nog heel ver te zoeken: men weet in dit land, om het wat populair te zeggen, van God geen zure peren. Ware dit wel het geval, dan zou men toch mijn vermeend vergrijp niet zwaarder doen wegen dan dat van de Amerikaanse ruimtevaarder, die, uit de kosmos op aarde teruggekeerd, beweert in de ruimte God te hebben ontmoet, en die op de vraag, hoe God er dan wel uitziet, antwoordt: “She is black”. Niemand heeft ooit God gezien, dat is de lering van deze ontroerende anekdote, die ons deemoedig zou moeten stemmen…..”
Uiteindelijk haalde Van het Reve zowel bij de rechtbank, als bij het gerechtshof en de Hoge Raad zijn gelijk. Hoe de stemming morgen ook uitvalt, de D66-fractie kan concluderen: we hebben een niet bestaand probleen niet opgelost.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Maak u schuldig aan godslastering zolang het nog strafbaar is !
(daarna is de lol eraf)
(advies van de Razende Bol)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

“Ik ga naar het buitenland, want er zijn te veel buitenlanders in Nederland”
(Jörgen Raymann)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Categorieën:Overdenkingen