Ter overdenking 200

Nog steeds vallen we van de ene hype in de andere. Het rumoer over de ‘smalende godslastering’ lijkt even verstomd, maar Lousewies van der Laan heeft al aangekondigd dit non-issue nog vóór kerstmis opnieuw in de Tweede Kamer aan de orde te stellen. Verder genieten we nog na van de consternatie over de iman die minister Verdonk een hand weigerde (‘ik heb nog liever een ijzeren pin door mijn hoofd dan dat ik een vrouw een hand geef’, zei Ahmad Salam). Goed voor een pagina-brede kop in de Telegraaf in een buitenmaats lettertype. Andries Knevel zorgde een dag later voor opwinding toen moslimbroeder Abdul-Jabbar van de Ven hem bekende “met iets van blijdschap” van de moord op Van Gogh te hebben kennisgenomen. Dit smaakte naar meer, want even later kon de volgende dialoog worden genoteerd:
Van de Ven: “Ik zou er blij om zijn als Geert Wilders doodgaat, ja. Maar ik hoop niet dat het een moslim is die hem vermoordt”.
Knevel: “Liever kanker”?”
Van de Ven: “Liever bijvoorbeeld, ja.”
Nog nooit kreeg de EO zoveel e-mailtjes van boze kijkers. Fractieleiders van de Tweede Kamer schreven een brief aan de regering, waardoor deze op zichzelf niet strafbare uitlating een zware politieke lading kreeg. Vergeten werd wat Theo van Gogh schreef in Allah weet het beter: “Als iemand kanker verdient dan is het Paul Rosenmöller, de hopman van politiek correct Nederland. Mogen de cellen in zijn hoofd zich tot een juichende tumor vormen. Laat ons pissen op zijn graf.” Dat was het vrije woord waar Van Goghs politieke vrienden zo dol op zijn.
Intussen lijkt Knevels interview al weer vergeten. Nu doet het ondergedoken Tweede-Kamerlid Hirsi Ali opnieuw van zich spreken. Het interview in NRC Handelsblad (29-11-04) wekt de indruk dat terugkeer naar het parlement vooralsnog niet aan de orde is. Vanuit haar schuiladres werkt ze aan een vervolg op de film Submission part I. Ze is naar eigen zeggen strijdbaarder dan ooit. Niet iedereen is daar gelukkig mee. Een citaat uit een column in de Volkskrant van de bekende uit Iran afkomstige auteur Kader Abdolah: “Een politicus moet nooit uit rancune in actie komen, het verstand moet in de politiek altijd de haat bedwingen. Ervaring bewijst dat zij daartoe niet in staat is. Hirsi Ali is net zo fanatiek als een jihadist. Ze opereert net zo radicaal als een fundamentalistische moslimjongen die een bom aan zichzelf bindt”.
In Nova (29-11-04) vroeg Jeroen Pauw aan de producent van de Van Gogh-film Cool of hij bereid was mee te werken aan een vervolg op Submission. Zijn interessante antwoord kwam erop neer dat hij daar niet over piekerde: een dergelijke film kan alleen maar door een moslim gemaakt worden, en dan niet in Nederland. Wel bijvoorbeeld in Suriname, waar christenen, moslims, hindoes en joden probleemloos met elkaar omgaan.
De vraag blijft wat Hirsi Ali denkt te bereiken. Wanneer ze stelt dat culturen die overheerst worden door religie niet gelijkwaardig zijn aan culturen die op de Verlichting steunen, heeft ze daar uiteraard gelijk in. Maar uit het genoemde interview valt op te maken dat moslims in haar visie alleen maar kunnen integreren als zij hun religie afleggen. Als ze dan bovendien nog meent dit te kunnen bereiken door het in beeld brengen van koranteksten op naakte vrouwen e.d. mag dit toch op zijn minst contraproductief genoemd worden en bovendien strijdig met art. 137c Wetboek van Strafrecht (belediging van bevolkingsgroep).
De VVD, bij monde van Hans van Baalen, blijft Hirsi Ali prijzen. Denkt de partij iets te bereiken met Hirsi Ali’s harde koers? Dat de kiezer zich bijvoorbeeld zal afwenden van Geert Wilders met zijn (voorlopige?) eenpersoonspartij en dat deze zich weer zal scharen achter ‘aanvoerder’ Van Aartsen? We blijven benieuwd.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Uit het NRC-cryptogram van 28 november 2004:
De nog niet opgepakte kompanen van Mohammed B. zijn een bedreiging voor ons allemaal (4+9): VRIJE RADICALEN

Evenement voor kleingelovigen (7+7): HEERLIJK AVONDJE

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Gehoord: verontwaardigde moslima voor Radio 1: IK BEN HIER GEBOREN EN OPGETOGEN…

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Al weer een wonder
De radiozender Al Jazeera heeft een geluidsfragment uitgezonden waarop de rechterhand van Osama bin Laden te horen zou zijn.
(NOS-journaal)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Categorieën:Overdenkingen