Ter overdenking 204

Gesprek met Jan Wolkers

Religieuze gevoelens in Nederland staan weer volop ter discussie. In NRC Handelsblad van 24-12-04 verschenen interviews onder het motto In de naam van de moeder, de vader, de zoon en de heilige geest. Paul Steenhuis vroeg Jan Wolkers zijn licht te laten schijnen over de Heilige Geest.
Enkele fragmenten:
Steenhuis: “U hebt zich van jongs af aan verzet tegen wat je uit de naam van de vader, de zoon en heilige geest moest doen.”
Wolkers: “Ik was altijd in discussie. Dan wilde ik een meisje van 17 mee naar boven nemen naar mijn kamer om haar te tekenen. Dat mocht natuurlijk niet van mijn vader. Hij dacht dan natuurlijk dat ik…Maar daar dacht je in die tijd helemaal niet aan. Ik wilde haar graag tekenen. Dan zei ik: in de bijbel staat dat koning Salomo honderden wijven en bijwijven heeft, en dan zal ik niet een meisje op mijn kamer mogen hebben om te tekenen?”
Steenhuis: “U heeft uw vader tot wanhoop gedreven?”
Wolkers: ”Soms denk ik wel eens: wat heb ik hem aangedaan. Dan joeg hij mij de trap op, en sloeg mij, en dan riep ik: “Sla maar, sla mij maar, christen!” Want je weet, Jezus sloeg niet, die keerde je de andere wang toe, als hij geslagen werd.”
Overigens meent Wolkers dat religie – in zijn woorden – “als een nachtkaars zal uitgaan”. Wat hij overigens wel weer nuanceert: “Nou goed, misschien dat religie niet helemaal verdwijnt, maar dat er vormen overblijven waar de essentie van alle religies in zit.
Steenhuis: En die essentie is?
Wolkers: Vrede. Vredig naast elkaar bestaan. Niet je buurman treiteren omdat hij ergens anders over denkt.
Steenhuis: En al die vrouwonderdrukkende religieuze opvattingen, en ideeën over een leven na de dood, al of niet met paradijselijke maagden – wat gebeurt daarmee?
Wolkers: Veel zaken in religie hebben met angst voor de vrouw te maken. Kijk maar in de bijbel, de zondeval ging er al om dat Eva haar reetveter afdeed en van de boom der kennis des goeds en des kwaads at. Die angst voor de vrouw gaat volgens mij terug op oeroude tijden dat godsdiensten ontstonden. De vrouwen waren toen thuis de baas, en die kerels gingen mammoeten te lijf. Die waren bezig met jagen en met opscheppen tegen elkaar. […] Vrouwen waren eigenlijk veel intelligenter: die moesten het huis bestieren, voedsel verbouwen, eten bereiden. Religie is doortrokken van angst voor de vrouw en vrouwelijke sexualiteit.
Steenhuis: En dat zal minder worden?
Wolkers: “Dat denk ik. Zoals ik over de seksualiteit geschreven heb, als iets heel natuurlijks, dat heeft denk ik veel invloed gehad.”
Steenhuis: “En het hiernamaals, het leven na de dood?”
Wolkers: “Ja, dat is in de godsdienst gekomen om de mens te verheffen boven het dier, vooral om een onderscheid te maken tussen dieren die vlak bij de mens zaten, zoals intelligente chimpansees. Dieren gaan gewoon dood, maar wij onderscheiden ons, omdat wij een leven na de dood hebben gecreëerd. Ik geloof in wat er in de bijbel staat: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En het liefst zo snel mogelijk. Ik ga niet in een kist liggen wachten. Neem Bernhard, die in zo’n kist ligt met een zware deksel er op. De engelen krijgen een zakbreuk als ze die kist open willen maken. Ik wil ook niet in een urn. Dat vind ik de pispot van de eeuwigheid. Ik wil worden gecremeerd en verstrooid.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Maxima zwanger, zal wel weer een dochtertje van Bernhard worden.
(de Razende Bol)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Categorieën:Overdenkingen