Ter overdenking 206

SJOELEN VOOR AZIË
Ik herinner mij de actie Eten voor India uit de jaren zestig en het commentaar van Rinus Ferdinandusse: “Ik vreet me kapot”. Daar moest ik weer aan denken toen Wim de Bie op zijn webpagina de nieuwste opwekking tot ‘geven’ signaleerde: “En vanaf morgen kunt u ook Sjoelen voor Azië”. Een vondst van Paul de Leeuw, geïntroduceerd in zijn programma Papaul.
Trouw (07-01-05) tekende uit de mond van drie bekende Nederlanders de volgende tekst op:
Paul de Leeuw: Connie, keihard sjoelen!
Job Cohen: Mooi systematisch opgebouwd.
Connie Palmen: D’r gaat niks in.
De Leeuw: Op een gegeven moment wel, Connie. Blijven hopen.
Palmen: Van dat sjoelen, val je daarvan af?
De Leeuw: Was dat maar waar, meid, dan was ik in die sjoelbak gaan liggen, drie dagen lang!
Mooi om te zien, hoor, onze Nederlandse kampioen sjoelen en filosofie. Je moet nu mikken op de drie!
Palmen: O jee, ik krijg ze d’r niet in.
De Leeuw: Jawel! Rammen nu! Rammen, rammen, rammen. Denk aan al je ex’en!
Remco Campert noteerde in de Volkskrant (07-01-05): “Toen ik Connie Palmen bij Paul de Leeuw zag sjoelen in een liefdadigheidscontext wist ik dat ik er niet mee kon volstaan om met een niets van me eisend gebaar wat geld via de bank over te schrijven op 555. Ik zou me persoonlijk moeten inzetten. Maar hoe? […] Ik kan sjoelen, soms op zomeravonden in een andere streek, als het licht lang opblijft en de vrienden aanwezig zijn en geluk me even aanraakt. Maar zolang kan dit goede doel niet wachten.”
Ook andere columnisten liepen niet over van ontroering. Geen spoor van het Mies-gevoel uit 1962. Wel betrapte Trouw-columnist Rob Schouten zichzelf op iets van een tevreden gevoel toen hij zijn geldje op giro 555 overmaakte. Maar als rechtgeaard domineeszoon besefte hij direct dat er voor zelfvoldaanheid geen aanleiding was. Hij herinnerde zich het verhaal van ‘Het penningske der weduwe’. Het slot van de column:
“Jezus prijst de arme weduwe want die heeft alles gegeven wat ze had, terwijl de rijkaards uit overvloed hebben gegeven. En nu maar hopen dat die weduwe niet al hoopte dat ze er in de geschiedenis beter vanaf zou komen dan de gulle gevers om haar heen. Kortom, wie erover gaat prakkiseren kan allerlei lelijke bijgedachten koesteren over de bijwerkingen van liefdadigheid. Gelukkig maken deze twijfelachtige overwegingen voor de slachtoffers niets uit. Al zouden we het doen om daarmee het hemelrijk te beërven of om de rest van ons eeuwige bestaan met smetteloze maagden te kunnen boeleren, ze bouwen er daar huizen van en verzorgen hun zieken, de rest is irrelevante bijzaak van een gestaalde calvinist.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zeebeving natuurverschijnel of act of God?
Op de lagere school leerde ik via een invuloefening het een en ander over de Bataven. Hun ondeugden waren …. en …. (moest zijn: drinken en dobbelen); hun goden heetten …. en …. (vul in: Wodan en Donar). De juffrouw vertelde ons verder hoe de Batavieren onweer verklaarden. Die dachten dat Donar dan met zijn strijdwagen door de wolken denderde. Als Donar kwaad was zwaaide hij met zijn hamer en zond hij zijn bliksem naar beneden. De mensen vonden dat beangstigend. Maar wij wisten volgens de leerkracht beter. Onweer en bliksem zijn natuurverschijnselen. Intussen weten we nu dat ook een zeebeving een verklaarbaar natuurverschijnsel is.
Op internet wordt daar anders over gedacht. Op advies van de Volkskrant raadpleegde ik Google. De combinatie ‘god’ en ‘tsunami’ leverde mij vanmiddag 1.940.000 (!) hits op, waaronder 23.700 Nederlandse pagina’s. Op de eerste pagina las ik: “Christenen in USA danken God voor de Tsunami’s als straf voor de Zweden.” Toen ben ik maar opgehouden, indachtig de psalmregel: “Dies wordt Gij Heer met beving, Recht kinderlijk gevreesd”.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Introductiecursus ‘Thuis sterven’ voor vrijwilligers
(Brief Steunpunt vrijwilligerswerk – bron: Onze Taal)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vanuit die instake zijn we momenteel betrokken bij meerdere ziekenhuisprojecten
(Medisch nieuws – bron: Onze Taal)

 

Categorieën:Overdenkingen