Ter overdenking 208

Rijke vuilnisman

Raadsels als deze, bestemd voor de protestantse jeugd, zijn de laatste jaren in onbruik geraakt.
Toen ik het versje weer vond (bron: PARADE DER MANNENBROEDERS door Ben van Kaam) moest ik weer denken aan de conciërge van het Fiscale Instituut in Leiden. Hij had een grote afkeer van kerkvolk en demonstreerde die met het verhaal van de fabrikant die tegen de pastoor zou hebben gezegd: “Als jij ze dom houdt, hou ik ze arm.”
Dit sluit aardig aan op de column van Frits Abrahams in NRC Handelsblad (20-01-05). Die vond bij een antiquariaat een ‘leesboek voor de jeugd’, getiteld Omhoog, uitgegeven door Stoomdrukkerij v/h R.K. Jongensweeshuis te Tilburg en geschreven door ene Jos M. Reynders. Achterin stond het imprimatur – de toestemming om een geschrift af te laten drukken – van de bisschop. Een klein hoofdstukje:
HÉ, DIE EN-GEL!
“Hé, En-gel.tje, waar vliegt ge heen?”
“Naar bo-ven, naar bo-ven, naar den he-mel!”
“Wat draagt gij daar zoo zacht in uw arm?”
“Dat is een kind-je van de men-schen. Daar be-ne-den, uit dat dorpje bij de beek, heb ik het ge-haald.”
“Waar-om neemt gij dat mee?”
“Onze Lieve Heer wou dat bij zich in den he-mel hebben, en toen is het kindje ge-stor-ven. Nu neem ik het mee, zijn ziel-tje.”
“En-gel, mag ik mee-vlie-gen?”
“Heb nog maar ge-duld, kind; ik kom u wel eens ha-len.”
“Zoo? Mij ha-len? Wan-neer?”
“Als gij sterft. Al-le men-schen die braaf af-ster-ven, kom ik ha-len; want …ik ben de en-gel van den goe-den dood.”
“Dag En-gel, tot la-ter dan!”
Commentaar Frits Abrahams: “Zo’n simpel boekje laat zien hoe we onze kinderen nog geen eeuw geleden opvoedden – hersenspoelden is eigenlijk een beter woord – met een genadeloos fundamentalisme dat we nu op geen enkele lagere school, en zeker de islamitische niet, zouden dulden.”
Ik deel het optimisme van Frits Abrahams niet. Antoine Bodar kon onlangs zonder ingrijpen van presentator Knevel opmerken dat de honderden kinderen die bij het gijzelingsdrama in Beslan omkwamen God dankbaar mochten zijn, want ze hadden het in de hemel nu beter! (zie nr. 205). Deze visie spoort volledig met de engelachtige boodschap van Jos Reynders.
Ook meen ik dat islamitische scholen op grond van art. 23 Grondwet het recht hebben de leerlingen vertrouwd te maken met hun op de koran gebaseerde toekomstverwachting. Ik denk aan opname in het paradijs met de daaraan exclusief voor gelovigen gereserveerde geneugten. Hirsi Ali krijgt het nog druk.

Categorieën:Overdenkingen