Ter overdenking 215

VVD-ANEKDOTES
Het overlijden van Lou de Jong heeft ook ‘de affaire Aantjes’ weer in herinnering gebracht. Ik weet nog dat ik destijds in de auto naar het nieuws van half zes luisterde en mijn oren niet kon geloven toen de nieuwslezer meldde dat Aantjes lid was geweest van de SS. Iedereen was zeer ontdaan over de beschuldigingen van Lou de Jong. Er werd een Kamercommissie ingesteld om na te gaan hoe het allemaal zo had kunnen lopen. Over het werk van deze commissie vond ik een kostelijke anekdote, opgetekend uit de mond van Henk Vonhoff, voormalig Commissaris van de Koningin en oud-bewindsman. Deze VVD-politicus, een uitstekende verteller, is bekend om zijn krachtig zwaar stemgeluid, waarbij de sound van burgemeester Opstelten maar schriel afsteekt.
Vonhoff herinnert zich dat de Kamercommissie onder leiding stond van Joop Voogd en interviewer Jaap Renkema noteert:
“Nou. Joop ondervroeg onze VVD-fractievoorzitter Geertsema. Ik was toen geen Kamerlid meer, maar van verschillende kanten is mij het volgende verloop verteld:
– Meneer Geertsema, heeft u al die jaren er niets over gehoord, er niets van geweten?
– Jawel, ik wist er alles van.
– Maar meneer Geertsema, dacht u dan niet, als u Aantjes de Kamer binnen zag komen, vroeg u zich dan niet af of dat, laten we zeggen, wel in het belang van het land was?
– Maar meneer Voogd, dat vroeg ik me af bij elk Kamerlid dat niet van de VVD was.”

Tegen dit soort humor – waar VVD-ers zeer sterk in zijn – is geen kruid gewassen. Zie ook nr. 168 met het verhaal over burgemeester Oud, die als spreker op een vergadering van de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, wel eens weerstand opriep. Hij liet vaak duidelijk merken dat hij tegenspraak niet op prijs stelde. Dit bracht een geïrriteerde jeugdige liberaal tot de vraag: “Voorzitter, zitten wij hier alleen om ja en amen te zeggen?” Waarop Oud direct repliceerde met: “ ‘Ja’ is voldoende.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Een interview, sterker nog: een vraaggesprek
Regelmatig worden bewindspersonen in actualiteitenrubrieken ondervraagd over wantoestanden die via de media onze volksvertegenwoordigers ter ore komen. Wim de Bie houdt ervan deze studiogesprekken te persifleren. Op zijn website van 05-03-05 schreef hij:

– Wat denkt u te gaan doen aan de misstanden die nu naar buiten zijn gekomen, sterker nog: waar kunt u op worden afgerekend?
‘Ik heb kennis genomen van wat we nu weten en ik ben geschrokken, sterker nog: ik ben verbijsterd.’

– U hebt zojuist maatregelen aangekondigd, sterker nog: ik begrijp dat de besluitvorming al een heel eind rond is?
‘De besluitvorming is in gang gezet, sterker nog: de maatregelen zijn reeds van kracht.’

– Aha! U hebt de kritiek dus niet afgewacht, sterker nog: u hebt die naast u neergelegd?’
‘Er moest nú iets gebeuren. Dus heb ik de commentaren niet afgewacht, sterker nog: ik heb er mijn reet mee afgeveegd.’

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Om over na te denken
De beste manier om een chaos te veroorzaken is alles te regelen. (Karel Boullart)

Vaak is het zo dat mensen die ‘zeggen wat ze denken’, juist niet hebben nagedacht over wat ze zeggen. (T.G. van Tienen)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Categorieën:Overdenkingen