Ter overdenking 225

BEBOP SPOKEN HERE!
Al geruime tijd heb ik mij afgevraagd wat bedoeld wordt wanneer voor radio of tv wordt gesproken over ‘de effecten van de wet bebop’. Ik meen namelijk te weten dat de akkoordenschema’s waarmee Charlie Parker en Dizzy Gillespie de jazz verrijkten, nergens wettelijk zijn vastgelegd. Toch blijft men berichten over ‘bebop-slachtoffers’. Er blijken zelfs personen te bestaan over wie een ‘bebop-dossier’ is aangelegd, met als gevolg dat hun hele hebben en houden is doorgestuurd naar ‘het Landelijk Bureau Bebop’. Een voor de hand liggende vraag: zou het nieuwe Bimhuis misschien onderdak verlenen aan een soort jazzpolitie? Ik werd steeds nieuwsgieriger.
De oplossing stond deze week in NRC Handelsblad. De Wet Bibob (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door Openbaar Bestuur) beoogt exploitanten van speelautomaten, bordelen en horeca-ondernemingen vergunningen te weigeren op basis van ernstig gevaar van criminele infiltratie. Een hele geruststelling.

 Ein Deutsches Compliment
Trompettist Ack van Rooijen, een geweldig musicus, specialist op flügelhorn, werd 1 januari j.l. 75 jaar. Tijdens het komende North Sea Jazz Festival treedt hij tweemaal op. Typerend voor zijn relativerende humor: “Ik kreeg laatst op een jazzcruise het mooiste compliment dat ik ooit van een Duitser gehad heb: Herr Van Rooijen, wunderbares Konzert. Es hat meine Frau gut gefallen.”
(Opgetekend door Bert Jansma in Uit, bijlage bij Haagsche Courant 29-06-05) 

APOCRIEFE ANEKDOTE
De visie van de parlementariërs André Rouvoet en Bas van der Vlies op het bezigen van naar bastaardvloeken neigende krachttermen (nr. 224) bracht bij een lezer nog een amusant voorval in herinnering. Het verhaal dateert uit de tijd dat Ir. van Dis fractievoorzitter was van de Staatkundig Gereformeerde partij en de SGP in verband met ruimtegebrek de fractiekamer deelde met de VVD. Van Dis placht gekleed te gaan in een driedelig zwart pak, dat hij al sinds mensenheugenis droeg. Op zekere dag verschijnt hij in een spiksplinternieuw kostuum en denkt hij met enkele collega-kamerleden een kop koffie te kunnen drinken. Hoe het ongeluk zich voltrok weten we niet, maar de fractieleider morst een omvangrijke scheut koffie op zijn nieuwe pak. Verbouwereerd moet hij zich toen tot de daar ook aanwezige Prof. Oud hebben gewend en gezegd hebben: “Mijnheer de liberaal, zoudt u voor mij een smalende godslastering willen slaken?” (de term ‘smalende godslastering’ werd in 1932 door minister Donner – opa van de huidige minister Donner – in het Wetboek van Strafrecht geïntroduceerd; ook toen was Ir. van Dis al lid van de Tweede Kamer) 

KATHOLIEKE WAARHEID IN 598 VRAGEN
NRC Handelsblad (29-06-05) bericht dat het Vaticaan een nieuwe catechismus heeft gepubliceerd. Een boekje met alle belangrijke vragen en antwoorden over het leven. Om de lezer even bij te praten (de stof is niet bij iedereen blijven hangen) een geheugensteuntje. Zowel masturbatie als homoseksualiteit worden door de paus op één lijn gesteld met verkrachting en prostitutie. Steriliseren van vrouwen en mannen is verboden, omdat dit een aantasting betekent van “de eenheid van het lichaam”. Op de vraag waarom er geen tegenstelling bestaat tussen geloof en wetenschap antwoordt de catechismus: “Omdat ze beide hun oorsprong vinden in God. Het is één en dezelfde God die de mens het licht van de rede en van het geloof schenkt.” Wellicht weer een tip voor Maria van der Hoeven om een discussie te starten.
Wie wil weten waarom de wereld is geschapen, leest in het boek: “Ter glorie Gods, die zijn goedheid, schoonheid en waarheid wil tonen.” Critici die daarop reageren met de vraag waarom God het kwade dan toestaat te bestaan, krijgen van Benedictus XVI als antwoord: “Het geloof geeft ons de zekerheid dat God het kwaad niet zou accepteren als uit dat kwade geen goeds kan voorkomen.”
Het antwoord op vraag 598 klinkt vertrouwd in d’oren. Amen betekent: “Zo zal het zijn.” In de Heidelbergse catechismus luidde de laatste vraag van de 52e Zondag, vraag 129: “Wat beduidt het woordeken: Amen?” Ik herinner mij dat ik met het antwoord geen moeite had. Wel vroeg ik mij serieus af wat die ‘deken’ er nu mee te maken had. Dit mysterie werd mij nog tijdens mijn jonkheid geopenbaard.

Categorieën:Overdenkingen