Ter overdenking 229

Troonrede 2005
Ieder jaar winden taalkundigen zich op over de talentloze teksten die Hare Majesteit de derde dinsdag van september in de mond worden gelegd. Ik herinner mij dat Martin van Amerongen destijds schreef over ‘een ambtelijke woordenbrij met de inspirerende werking van zaaddodende pasta’. Naar mijn idee viel het dit jaar eigenlijk wel mee. Het bleef natuurlijk vooral een opsomming van monotone dooddoeners, maar toch was er kwantitatief aardig op Haags jargon bezuinigd. Jan Kuitenbrouwer constateerde in Trouw met voldoening dat de troonrede sinds de jaren negentig aanmerkelijk is ingekort. Destijds had de majesteit zo’n 3000 woorden nodig; vorig jaar 1900 en nu waren het er nog maar 1740. Toch was niet iedereen tevreden. Een functionaris van BureauTaal (een instelling die overheidsteksten tegen betaling vereenvoudigt) zei op televisie:
‘In de troonrede had de koningin het over het dalend vertrouwen in de politiek, en ze vervolgde: “Dat laat de regering niet onberoerd.” Daar begrijpen de mensen niks van. Terwijl het voor iedereen meteen duidelijk was geweest als ze had gezegd: “Dat vinden wij erg”.’
Ik vond dit citaat in Jan Blokkers column (On)beroerd. En hij voegt er aan toe: ‘Miljarden hebben we al in het onderwijs gepompt, en tegenover het buitenland proberen we staande te houden dat iedereen in Nederland ‘hoog opgeleid’ is. Maar in werkelijkheid is de helft functioneel analfabeet […] Van Aartsen wil dat inrichtingen van basisonderwijs ’s ochtends al om zeven uur opengaan, zodat ouders hun kinderen zo vroeg mogelijk kunnen wegdoen om zelf nog snel een steentje bij te dragen aan de kwakkelende economie, Maar zelfs bij de VVD hadden ze toch kunnen bedenken dat je op de bewaarschool misschien prachtig kon leren kleien, maar dat je nooit de troonrede leerde begrijpen?’

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

COMPARITIVE RELIGION
(met dank aan Ack van Rooijen)

TAOISM
Shit happens

BUDDHISM
If shit happens, it is not really shit

ZEN BUDDHISM
What is the sound of shit happening?

HINDUISM
This shit has happened before

ISLAM
If shit happens, it’s the will of ALLAH

PROTESTANTISM
Let shit happen to someone else

CATHOLICISM
If shit happens, you deserve it

JUDAISM
Why does the shit always happen to us?

Categorieën:Overdenkingen