Ter overdenking 230

Om over na te denken
In de Tweede Wereldoorlog reden de treinen zonder stroom wél op tijd.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Toen slagwerker Evert Overweg destijds van vakantie terugkwam en opmerkelijk afgeslankt de opnamestudio binnenkwam, werd hem gevraagd hoe hij dat voor elkaar had gekregen. Zijn eenvoudige antwoord: ‘Ik volg het abrikozendieet.’
‘Hoe werkt dat?’, wilden de orkestleden weten.
Evert: “Je mag alles eten, behalve abrikozen.
(met dank aan Albert Beltman)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wanneer Hoogervorst het heeft over marktwerking in de zorg hoef je niet meer te weten of een braakmiddel onder de aanvullende verzekering valt.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Uit de scryptogrammen
De vernieuwing is dat hier nog gebeden wordt voor het eten: KERKRESTAURATIE
Wind: KRUISTOCHT
Om te kunnen naaien moeten alle lichten uit: STIKDONKER
Ouwe rukker: ONAN
Is en blijft een groeimarkt: ZAADHANDEL
Draait lekker, maar speelt slecht: PIANOKRUK
Discipline die glazenwassers van wolkenkrabbers moeten beheersen: HOGERE WISKUNDE
Springtouwtje: LONT
Boosheid wegens uitzetting: EXPANSIEDRIFT

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

‘GOD WIL HET’
Gisteren, zondag 2-10-05, in het Museum Catharijneconvent de expositie over de kruistochten bezocht. Honderdduizenden ridders en andere misleide gelovigen reisden destijds naar Jeruzalem om vergeving van hun zonden te krijgen. Naast dit aantrekkelijke religieuze perspectief werden ook materieel begerenswaardige zaken in uitzicht gesteld. Zo beloofde de paus (Urbanus II) iedere deelnemer niet alleen een algemene aflaat (men bespaarde zich onder andere het vagevuur), maar ook vrijstelling van belasting (attractief voor welgestelden) en bevrijding van lijfeigenschap (wensdroom voor de horigen). Bewaard gebleven oproepen om ten strijde te trekken getuigen van een doeltreffende stemmingmakerij tegen een totaal onbekende en onderschatte vijand. De expositie maakt vooral duidelijk dat de moslims destijds op diverse gebieden veel verder ontwikkeld waren dan de christenen in het Westen. Vooral op medisch terrein hadden ze een belangrijke voorsprong.
Bij de verovering van Jeruzalem werd overigens niet alleen de islamitische maar ook de joodse bevolking afgeslacht. Ik heb er Goldhagen [1] nog eens op nagelezen. Hij schrijft over de gruwelijke pogroms die tijdens de kruistochten ‘onderweg’ in Europa plaatsvonden. Bij de Eerste Kruistocht richtten de kruisvaarders in Noord-Frankrijk en Duitsland een massaslachting aan, waarbij tienduizend doden vielen. Dergelijke moordpartijen op joden herhaalden zich tijdens de volgende kruistochten. Merkwaardig dat we daar op school nooit iets over hoorden. Evenmin trouwens als over het rabiate antisemitisme van Luther, op wiens walgelijke teksten oorlogsmisdadiger Julius Streicher zich in 1946 (tevergeefs) beriep tijdens het proces in Neurenberg.

[1]           Daniel Goldhagen: EEN MORELE AFREKENING, de rol van de katholieke kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel, blz. 42.

Categorieën:Overdenkingen