Ter overdenking 245

Beter tien vogels in de lucht dan één in de hand (Kamagurka in NRC Handelsblad)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ———————–

Stemmen op dinsdag!
Waarom gaan we woensdag niet naar de stembus? Ik las het antwoord op ZWARTEWATERKRANT.NL. Woensdag is het ‘biddag voor het gewas’ (wij spraken vroeger uiteraard over ‘wasdag voor het gebit’) en – aldus de Zwartewaterkrant – het samenvallen van verkiezingen en Biddag voor Gewas en Arbeid wordt door een belangrijk deel van de bevolking als bezwaarlijk aangemerkt. Daardoor is er sprake van een zwaarwichtige reden in de zin van de kieswet en is besloten de verkiezingen één dag eerder te laten plaatsvinden.
Aandachtspunt: we mogen dinsdag wel voor een goede uitslag duimen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Te eigentijds
Dat het moderne leven verder doordringt in orthodox-christelijke kringen is toe te juichen.
Maar een gereformeerde dominee horen preken over de hemel als ‘na-aardse opvang’ gaat te ver. (Wim de Bie, Bieslog 28 februari 2006)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dezer dagen verscheen het boekje UIT HET HOOFD, honderd Nederlandse gedichten om te onthouden. Ivo de Wijs besprak de bundel in de tv-rubriek ARENA. Veel dichtregels worden fungeren als spreekwoorden en worden in toespraken verwerkt zonder dat men nog weet waar ze vandaan komen. Zoals: Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig landschap gaan (Marsman) – Ik ging naar Bommel om de brug te zien (Nijhoff) – Domweg gelukkig in de Dapperstraat (Bloem). Ivo de Wijs is een meester in het memoriseren van gedichten en versjes en schept er een genoegen in ze feilloos op te zeggen. In de bewuste tv-uitzending deed hij een greep uit het oeuvre van Kees Stip. Vindingrijke zinsconstructies die blijven verrassen.

OP EEN EENDAGSVLIEG
‘Ach,’ sprak een eendagsvlieg te Doorn,
‘hoe heerlijk is het ochtendgloren
en hoe verrukkelijk het uur
waarop het laaiend zonnevuur
verstild ter kimme wordt gedreven!
Men moest twee dagen kunnen leven.’

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

De kwaliteit van lokaal bestuur
Onlangs stopte de NOS Stembus in Middelburg, waar een immense bouwput in de stad ligt. Daar had een nieuwe schouwburg moeten komen. Foutje, bedankt. Een gat in de stad en een gat in de begroting. De NOS deed er verslag van. Een fragment is me bijgebleven.
‘Is dit nu een voorbeeld van benepen provincialisme?’, vroeg de reporter aan de Commissaris van de Koningin.
‘Ik zou liever willen spreken van een rurale attitude’, aldus de magistraat.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Twee geslaagde omschrijvingen uit het laatste NRC-scryptogram
Gereedschap van de uroloog: PIKHOUWEEL
Commentaar op een geslaagde geslachtsverandering: KLAAR IS KEES

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Om over na te denken
Als je juristen kon volgen waren juristen niet nodig.

Categorieën:Overdenkingen