Ter overdenking 285

Gods galm
De Tilburgse pastoor Harm Schilder van de Heilige Margarita Mariakerk blijft in het nieuws. Hij laat iedere dag om kwart over zeven de klok luiden ondanks een gemeentelijk verbod en een dwangsom van 5000 euro per dag. Volgens de zielenherder “het zoveelste bewijs dat het militante heidendom steeds verder oprukt” (de Volkskrant 28-08-07). In het AD van dezelfde datum verklaart hij met nauw verholen vreugde : “Ik ga door. In het uiterste geval ga ik de gevangenis in.” (een buitenkansje dat hij zich m.i. niet moet laten ontgaan, want wat is voor een geestelijke aantrekkelijker dan ‘lijden om Zijns Naams wil‘?).
Verder is er voor de eerwaarde geen aanleiding zich op de borst te kloppen. Eerder dit jaar zegde het parochiebestuur het vertrouwen in de pastoor op, uit onvrede over diens functioneren. Tachtig vrijwilligers trokken zich terug en het koor wil niet meer zingen. Maar dat is een ander verhaal.
Overigens kunnen niet alleen pastoors, maar ook dominees voor hinderlijk gebeier zorgen. Mij werd ooit het verhaal verteld van de student die naast een gereformeerde kerk woonde en na een welbestede zaterdagavond op zondag vergeefs probeerde een gat in de dag te slapen. Een telefonische klacht mocht niet baten. “Op zondag kondigen we de opstanding van Jezus aan”, luidde het verweer van de predikant. Waarop de student repliceerde: ”Maar dominee, het feit dat Jezus is opgestaan, betekent toch niet dat we allemáál moeten opstaan?”
Journalist en auteur Gerard van Westerloo, wiens vader geen vroegmis oversloeg, herinnert zich dat in zijn jeugd de klokken al om half zeven langdurig beierden. In een column in BINNENLANDS BESTUUR (17-08-07) schrijft hij over de affaire Harm Schilder:
“De vraag waar het om gaat luidt in dezen: aan wiens kant staan wij? Aan die van de boze buren die, net in slaap gevallen na een lange dienstnacht […], wakker geschud worden? Of aan die van de pastoor die, vergeleken met mijn vaders dagen, het luiden al driekwartier verder de dag in heeft verschoven? Moeilijke kwestie. Zelf heb ik een tijd lang naast een Roomse kerk gewoond die alleen op zondagen en dan nog tegen een uur of half tien begon te luiden. Mijn buurman en ik bedachten toen allerlei plannen om het klokkentouw door te snijden, de klokken zelf in dekens in te pakken of als niets anders hielp ze stiekem om te smelten. We hebben het nooit gedaan, ik denk uit respect voor mijn vader.
Maar in Tilburg? Leven is onderhandelen, nietwaar. Dus ik zou zeggen: als ze in Tilburg de klok willen laten luiden, dan moeten ze ook maar accepteren dat de imam vijfmaal daags van de minaret gaat zingen.
Zo. Dat zal Gods galm wel doen verstommen.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

GESLAAGDE CRYPTOGRAMMATISCHE OMSCHRIJVINGEN
Daarin doet iedereen graag examen: SLAGERSVAK
Cruisen door een hoerenbuurt: SEXUEEL VERKEER
Vrome tekst over een dode hond: HERDERLIJK SCHRIJVEN
Zet gelovigen in de kou: KERKVORST
Weigeren te e-mailen: VERTIKKEN
Bedrijvigheid in een rechttoe rechtaan bordeel: KOMEN EN GAAN
Ook het toilet heeft zijn regels: PRIVAATRECHT

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Categorieën:Overdenkingen