Ter overdenking 331

Ter overdenking 331

Jos Collignon, de Volkskrant, 7 februari 2009

SCHEPPEND NIHILISME
Schiep God de aarde in 6 keer 24 uur? Ik herinner mij dat dit in de jaren veertig op de knapenvereniging Nathanaël een geliefd onderwerp was voor een ‘inleiding’. Veel wijzer werden we daar natuurlijk niet van. “Duizend jaren zijn bij Hem als één dag” hield de voorzitter ons voor. Maar met dit kluitje lieten we ons – in huidig jargon gezegd – niet ‘richting riet’ sturen. Het was mijn goede vriend Emil Nijenhuis – hij gaf voorlichting aan de bezoekers van het planetarium van de Haagsche Courant – die er fijntjes op wees dat het licht volgens het bijbelverhaal op de eerste dag werd geschapen en zon, maan en sterren pas op de vierde dag. Waar halen we de eerste dagen die 24 uur vandaan? Andries Knevel zit er niet meer mee, Hij weet nu zeker dat de schepping niet in zes dagen heeft plaatsgevonden. Op de gedragen toon van iemand die een proclamatie voorleest herriep hij al zijn eerdere verklaringen. Actualiteitenrubrieken lieten – in de terminologie van Maarten ’t Hart – ‘knevelachtigen’ aan het woord om lucht te geven aan hun verontrusting.
Toch heeft Andries nog wel wat uit te leggen. Hij beantwoordde de vraag of de verhalen in de bijbel echt zijn gebeurd weliswaar met ‘nee’, maar hoe ver gaat hij hier in? Ik kan mij voorstellen dat hij moeiteloos de sprekende ezel van Bileam naar het rijk der fabelen verwijst, evenals de zwemmende bijl, een kunststukje van Elisa. In dezelfde categorie vallen ook Jona in de buik van de (wal)vis en de drie jongelingen in het brandend fornuis (vondst van Marnix Gijsen). Maar gaat het ook lukken EO-leden te Abbekerke, Wissekerke en Koudekerke ervan te overtuigen dat er nooit een hof van Eden met verboden vruchten heeft bestaan? Want als de zondeval een legende is, vervalt ook de noodzaak de mensheid uit zijn gevallen staat te verlossen. Kortom, ik reken op de oprichting van de WEO, de Ware Evangelische Omroep.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Alfred Kossmann dichtte:
God schiep als een voorbeeldig dier
de nijvre mier.
Zijn tweede schepping was nog beter:
de miereneter.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Categorieën:Overdenkingen