Ter overdenking 336

SCHEPPEND NIHILISME (2)
Andries Knevels met pathos gebrachte afzwering van een schepping in zes dagen (zie nr. 331) is bij zijn aanhang slecht gevallen. Bij Pauw & Witteman (vrijdag 10-04-09) kwam de geplaagde presentator hierover uitvoerig aan het woord. Kennelijk moest worden voorkomen dat men zou denken dat hij ook het waarheidsgehalte van andere bijbelverhalen in twijfel zou trekken. Hij wees met nadruk op zijn inmiddels in de Volkskrant (11-04-09) verschenen artikel met als opschrift De Heer is waarlijk opgestaan. Daarin heeft hij het over – citaat – “een reeks aan argumenten die voor de historische betrouwbaarheid van het gebeuren rondom de opstanding pleiten”.
Helaas blijven de meest voor de hand liggende tegenargumenten onbesproken. Zo bevat het lijdensverhaal volgens Mattheüs de volgende bekende passage: “En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden, en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden en de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt; en uit de graven uitgegaan zijnde na zijne opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen.” (Mattheüs 27, vers 51 t/m 53)
Dat moet, dunkt me, toch de nodige opschudding in Jeruzalem hebben gegeven. Daarover vernemen we verder niets, noch in de bijbelse verhalen noch uit de koker van Andries. Ook verder vragen te over: Hoe moet je je voorstellen dat eenmaal overledenen, na uit hun knekelhuis te zijn opgestaan, zich melden bij vrienden en bekenden om kort daarop weer ten grave te dalen. Dit lijkt mij zowel voor de tijdelijk verrezenen als voor de nabestaanden op zijn zachtst gezegd een bizarre ervaring. Mogelijk een attractie voor de ‘knevelachtigen’, maar niet iets om reikhalzend naar uit te zien.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

DE ONTEMBARE GESLACHTSDRIFT VAN DE CLERUS
Zeven jaar geleden schreef Youp van ’t Hek een hilarische column bij een foto van – ik citeer – een “verfrommelde paus met zijn gekreukte Amerikaanse kardinalen. Allemaal vieze oude jurkmannen, die bij elkaar kwamen om eens stevig over seks te praten. Ze vonden het heerlijk”. De column is via Google op internet te vinden met als steekwoorden “Youp” en “orgelpijpen”.
In 2007 heeft de katholieke kerk in de Verenigde Staten in totaal meer dan 600 miljoen dollar aan schadevergoeding moeten betalen vanwege seksueel misbruik van kinderen door priesters. Van ’t Hek stelde destijds al vast dat wat in de Verenigde Staten naar buiten kwam hem nog meeviel, maar dat die zich natuurlijk niet alleen beperkte tot de VS. “Het Roomse zaadoverschot is een wereldwijd probleem” stelde hij vast.
Dit werd afgelopen week weer eens bevestigd door een verontrustende mededeling van de aartsbisschop van Dublin die de beminde gelovigen voorbereidde op een binnenkort te verschijnen officieel rapport waarin staat dat tussen 1975 en 2004 duizenden Ierse kinderen seksueel zijn misbruikt.
Ook nu wijdde Youp van ’t Hek er weer een column aan in NRC Handelsblad (11-04-09). Met als slot: “Duizenden kinderen misbruikt in een landje als Ierland, dan weet je toch hoe het verder in de wereld zit. De paus heeft inmiddels in de VS en Australië zijn excuses aangeboden aan de slachtoffers van seksueel misbruik en zal dat binnenkort in Ierland ongetwijfeld ook doen. Maar wat heb je aan een pauselijk sorry?
Kortom: verplicht opheffen dat celibaat en wel met spoed. Priesters verlossen van hun kruis! Als dat geen mooie paasgedachte is”.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Categorieën:Overdenkingen