Author Archives

Harm Mobach

Ter overdenking 276

Zoals bekend houdt theologie zich vooral bezig met het oplossen van niet bestaande problemen. Zie hierover uitvoeriger nr. 238. Jan Blokker wijdde er er op Koninginnedag (30-04-07) een kostelijke column aan. Een fragment: “…… het mooiste van alles is natuurlijk het nieuws dat paus Benedictus XVI besloten heeft het voorgeborchte […]

Ter overdenking 275

BIJBELS REKENEN De media hebben de laatste dagen uitvoerig aandacht besteed aan de religieuze uitspraken van Marianne Thieme en de ongezouten kritiek daarop van Maarten ’t Hart. Zie nr. 274. Ik heb begrepen dat de populaire auteur zijn oproep aan Mariane Thieme zich als partijleidster terug te trekken inmiddels heeft […]

Ter overdenking 274

Wat hebben Maarten ’t Hart, Rudy Kousbroek, Paul Cliteur, Jan Wolkers, Kees van Kooten, enz. gemeen? Het zijn allen auteurs en notoire godloochenaars en ze hebben de Nederlandse kiezer vorig jaar opgeroepen om op de Partij voor de Dieren te stemmen. Maarten ’t Hart heeft daar nu spijt van, omdat […]

Ter overdenking 273

RANZIG FISCAAL NIEUWS Onlangs besliste het gerechtshof te Amsterdam dat peepshows voor de btw op één lijn kunnen worden gesteld met toneelvoorstellingen, waarvoor het lage tarief van 6% geldt. Het college zag duidelijke overeenkomsten met ‘normaal’ toneel. De rechter wees erop dat een toneelvoorstelling volgens de letter van de wet […]

Ter overdenking 272

NONSENSCOLLECTIE Bij Pauw en Witteman (23-03-07) presenteerde Gerrit Komrij Perplexicon – Het abc van de nonsens, verschenen ter gelegenheid van de boekenweek. Hij benadrukte nog eens dat het boek niet gaat over humor maar over nonsens. Humor en satire hebben een bedoeling, men wil iets aan de kaak te stellen. […]

Ter overdenking 271

De week van scherts, satire en ironie “Dit boekje mag niet in de afschuwelijke allesbeheersende leukcultuur worden geplaatst”, waarschuwt Kees Fens in het voorwoord op zijn boekenweekessay Op weg naar het schavot. En hij vervolgt: “In die cultuur blijft men om elkaar lachen en alles licht maken en weglachen. Verbanning […]

Ter overdenking 270

Het meest aansprekende commentaar op de verkiezingsuitslag leverde Jan Blokker: “Al dat applaus, al die blije gezichten, en wéér goud!”, hoorde ik Balkenende op de verkiezingsavond zeggen nadat was uitgerekend dat het CDA sinds vorig jaar november ongeveer 4 procent van z’n aanhang had verloren. Geeft dat nou blijk van […]

Ter overdenking 269

De inspiratiebronnen van Kees Torn Cabaretier Kees Torn – zoek op Wikipedia – kan in taalbeheersing wedijveren met Drs. P. Zo verzon hij voor het als onberijmbaar te boek staande woord ‘nieuws’ een dialoog tussen twee vissen: Een moedergoudvis schold eens op haar gup: Ik kan haast niks verstaan van […]

Ter overdenking 268

Christelijke canon zonder Eise Eisinga Vorig jaar werd in opdracht van de regering een officiële canon voor de vaderlandse geschiedenis gepubliceerd. Christelijke historici vonden deze niet christelijk genoeg en maakten, speciaal voor het reformatorisch onderwijs, een eigen selectie. Jan Blokker signaleerde in NRC NEXT (16-02-07) enkele opmerkelijke veranderingen. In de […]

Ter overdenking 267

Selfmade heremiet In Casa Luna (nachtprogramma voor radio 1, 0.00-0.45) werd de afgelopen week een bijzondere manager geïnterviewd. Ik hoorde alleen de laatste zinnen, maar kwam volledig aan mijn trekken. De studiogast was iemand die – ik citeer de presentatrice – jarenlang een leven had geleid dat werd gekenmerkt door […]