Author Archives

Harm Mobach

Ter overdenking 19

Aforismen van Fons Jansen om te onthouden: – Vaatkramp: ziekelijke drang om de afwas te doen. – Vroeger werd er in de kerk mis gelezen. Nu gekleund. – Burgerwacht: mensen die ’s nachts de straat opgaan, omdat ze ’s nachts de straat niet meer op durven. – Wie pijnlijke steken […]

Ter overdenking 18

In de meidagen komen ook de oorlogsverhalen weer boven. Een kennis bracht deze week de eigenaardigheden van onze minister-president in de oorlogsjaren, Sjoerd Gerbrandy, in herinnering. Gerbrandy had een vreemdsoortige kraakstem. Verder viel hij op door zijn omvangrijke snor die aan twee zijden uitmondde in een boegspriet. In Engeland werd […]

Ter overdenking 17

Jaren lang hebben ministers van Justitie zich destijds gebogen over de vraag of aan drie tot levenslang veroordeelde Duitse oorlogsmisdadigers (“Drie van Breda”) gratie kon worden verleend. In een periode dat deze kwestie weer actueel was, stelde het echtpaar Arie en Francine van Breda zich aan Nico de Vries voor […]

Ter overdenking 16

Uit ‘Lyrical Laria in Dutch and double Dutch’ door John O’Mill: H2 O Jé In Connecticut in een waterput verdronk mijn tante Eefje. Nog jaren later dronk oom ’t water uitsluitend door een zeefje. Een kennis van ons – een vrouwelijke hoogleraar taalwetenschappen, gespecialiseeerd in afasie – is ook gevat. […]

Ter overdenking 15

Een vriend van mij herinnert zich dat hij in de tijd dat hij nog niet de baard in de keel had, lid was van het Rotterdamse zangkoor W.E.L.V.A. Dit stond voor: Wees Een Lichtstraal Voor Allen. Ze maakten ervan Wees Een Lamstraal Voor Allen. Mijn docent burgerlijk recht aan de […]

Ter overdenking 14

Geslaagde aforismen van Godfried Bomans uit “Humor is overwonnen droefheid’: – Een conservatief is iemand die iets wil bewaren dat hij al kwijt is. – Hoe ouder je wordt hoe meer je op jezelf gaat lijken. – Zeg nooit dat het maar uw mening is. U hebt geen andere. – […]

Overdenking 13

In het gedenkwaardige kabinet Den Uyl vervulde Irene Vorrink de functie van minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Het was een bevlogen bewindsvrouw, die – volgens de overlevering – haar talen gebrekkig beheerste. In Frankrijk zou zij zich – gevraagd naar haar werkkring – hebben geafficheerd als “ministre de milieu” (“minister […]

Ter overdenking 12

Troostgevende wijsheid van premier Kok: Je moet sommige dingen aanvaarden zonder ze te accepteren. Pas gehoord van Louis van Dijk, toen hij Hans Dorrestijn citeerde: De Heer zij prijs Ja God zij lof Dat ik een kont ben Met veel bof In datzelfde programma (“Er is meer tussen hemel en […]

Ter overdenking 11

Boven het voorwoord in de Elsevier Belasting Almanak 2000 staat: “Recht is iets kroms dat verbogen is” Gehoord van Robby Pauwels. Toen iemand aan Rudy Brink vertelde dat Piet Noordijk was gaan samenwonen met zijn vriend Bas, reageerde hij: “Dan kan Piet nu zeggen: Bas, you’s my woman now”. Advies […]

Overdenking 10

Ooit horen zeggen door Henk Bosch van Drakestein: “Werk is de gesel van de drinkende klasse”.  Fons Jansen: – Door de kanaaltunnel kwam er een eind aan de incontinentie van Engeland. – Oppassen zei de sinaasappel, er is hier persvrijheid. – Zolang ze het niet doen, kunnen priesters best trouwen. […]