Author Archives

Harm Mobach

Ter overdenking 58

In 1995 hield ik in het Belastingmuseum te Rotterdam (het gebouw van de vroegere Belastingacademie) een lezing over “Het eeuwige spanningsveld tussen belastingontduiking en belastingontgaan”. Het begin, dat gaat over de kwaliteit van wetgeving, lijkt me ook nu nog actueel. “In een van zijn onzinverhalen beschrijft Godfried Bomans hoe de […]

Ter overdenking 57

Jules Deelder is een jazzfanaat en een taalvirtuoos. Onderstaand ‘gedicht’ heb ik hem in een televisieprogramma in adembenemend tempo horen voordragen. In gedrukte vorm beslaat het meer dan honderd regels maar achterelkaar geschreven blijft het overzichtelijk. BIJBELSCH De Bijbel is een heel goed boek Bloed spettert je van elke bladzij […]

Ter overdenking 56

Uit de onnavolgbare dialogen van de hand van Wim T. Schippers, te vinden in VERDOMD INTERESSANT, MAAR GAAT U VERDER… Middenstandswijsheid: “Zeg groenteman, gelooft u dat er leven is na de dood?” “Nou mevrouwtje, ik denk het wel, maar ik geloof niet meer dat ik het nog zal meemaken.” Nadat […]

Ter overdenking 55

Verlate kribbige kerstboodschap Vorige week werd voor Radio 1 een historicus geïnterviewd die zich bezighoudt met ‘kritisch bijbelonderzoek’. Hij vertrouwde de luisteraar toe dat in de gebruikelijke kerstvertellingen voorbij wordt gegaan aan, wat hij noemde, de fiscale achtergrond van het kerstverhaal. In de gangbare opvatting moesten Jozef en Maria van […]

Ter overdenking 54

Tussen allerlei paperassen vond ik Pete Fellemans reclametekst voor Capitol. Wervende woordenbrij die we thans mogen ervaren als een gigantische giller. Christmas op Capitol Inderdaad: Christmas op Capitol. Op deze pagina vind Ge een kerstrepertoire dat weliswaar in de verre Verenigde Staten is opgenomen, maar waar men ook in ons […]

Ter overdenking 53

De gang van zaken bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen bewijst weer eens het gelijk van Stalin: “Beslissend is niet wie de meeste kiezers achter zich krijgt; het gaat erom wie de stemmen telt.” Gelezen in NRC/Handelsblad: Het was lente. Churchill en Gerbrandy stonden op het balkon. “Spring is in the air” […]

Ter overdenking 52

Hierna enkele one-liners – de bronnen kan ik niet meer achterhalen – waarvan ik mij bediende tijdens een congres over ‘BTW en Cultuur’, dat ik jaren geleden voor mocht zitten (het was mijn best betaalde schnabbel ooit). Ik moest o.a. de toenmalige minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de heer […]

Ter overdenking 51

Ik vind het een troost dat de moderne biologie nooit met een antwoord zal komen over de zaken die er werkelijk toe doen in het leven, zoals liefde, vriendschap en schoonheid. (Huub Schellekens) Nu grote machines de taal van het leven hebben ontward, is het de beurt aan de muis […]

Ter overdenking 50

In een radio-interview hoorde ik vanmorgen een Surinaamse vrouw tegen de presentator zeggen: “Jullie hebben een klok, maar wij hebben de tijd…” Dit bracht een verhaal van W.L. Brugsma terug in mijn herinnering. Brugsma – beter bekend als ‘Boebi’ Brugsma – was destijds o.a. hoofdredacteur van HP/De Tijd en behoorde […]