Author Archives

Harm Mobach

Ter overdenking 104

Wordt prof. Rutten deze week herinnerd aan zijn voorspelling? Volgens een krantenbericht bestaat er een kans van één op driehonderd dat op zaterdagavond 16 maart 2880 Nederlandse tijd de aarde zal worden getroffen door een asteroïde van forse afmetingen. Een verontrustend bericht, zij het dat mijn bezorgdheid wordt getemperd door […]

Ter overdenking 103

Gaan de opstandingsverhalen in de Bijbel over historische gebeurtenissen? Rondom Pasen wordt in de media steevast gediscussieerd over de opstanding van Jezus. Ik veronderstel de diverse standpunten bekend. Sommige theologen menen dat het niet gaat om wat werkelijk gebeurd is, anderen aanvaarden de verhalen hierover als geloofwaardig en betrouwbaar. En […]

Ter overdenking 102

Ons stuitend poldernederlands Het lijsttrekkersdebat van 6 maart was – aldus Hans Wiegel in Buitenhof – ‘van een macabere schoonheid’. Mooier hoeven we het niet te zeggen. Columnist Hofland citeerde in NRC/Handelsblad een typerende zin uit dat debat: “Het kan niet zo zijn dat in dit land we niet samen, […]

Ter overdenking 101

Gehoord en gezien voor TV 3: “Vertelt u eens, wat voor bijzonders heeft u gedaan voor die onderscheiding?“ “Niets. Maar wel heel lang achter elkaar.” Gehoord voor Radio 1 (NCRV): “….en toen kregen we van God door dat we een blad moesten oprichten. We noemden het JOY, omdat we vreugde […]

Ter overdenking 100

De man heeft zijn economische waarde verloren en moet uitsluitend om zijn amusementswaarde in huis worden gehaald. (R. Saxena, Erasmus Universiteit) Het overtuigende bewijs van deze stelling leverde jaren geleden de havenmeester van Zierikzee in een interview voor de AVRO, hierna letterlijk geciteerd: “…om het even naar voren te brengen […]

Ter overdenking 99

Uit de memoires van Prof. Oud Welke politieke zwervers zullen zich bij Pim Fortuyn aansluiten? Trouw-columnist Hans Goslinga heeft van deze nieuwkomers geen hoge verwachtingen. Hij brengt in herinnering dat in 1919 Boer Braat van de Plattelandersbond zijn intrede deed in de Kamer, een man die zich aanstonds liet kennen […]

Ter overdenking 98

Máxima is niet Rut(h) Hoewel preken in het algemeen niet aan mij besteed zijn, had ik eerlijk gezegd toch wel verwacht dat dominee Carel ter Linden de trouwdienst van Máxima en Alex van een toepasselijke meditatie zou voorzien. Maar dat pakte anders uit. De vergelijking tussen Máxima en Ruth was […]

Ter overdenking 97

“Eindelijk eens een koningin die normaal Nederlands spreekt” (de krekels in NRC/Handelsblad) ————————————————————————- Trouw van heden (1 februari 2002, pagina 3) bericht dat ook ex-Duitse vorstendommetjes prinsen en prinsessen naar de huwelijksvoltrekking van Willem Alexander en Maxima sturen. Eén bruilofstgast moet met name genoemd worden: Erfprinses zu Oetingen-Oetingen und Oetingen-Wallerstein-zu […]

Ter overdenking 96

Opvallende uitspraken De mooiste kennis is voorkennis (Pieter Korteweg, scheidend topman bij Robeco, Rorento, Rodamco, enzovoort enzovoort, tevens ontwerper van het VVD-verkiezingsprogramma) Aan de goed gevulde prullenbak herkent men de wetenschapper. Vooruitgang in de wetenschap komt door dingen die er nog niet zijn: buitenissige proefnemingen, vage gedachten, krankzinnige invallen, toevalstreffers […]