Author Archives

Harm Mobach

Ter overdenking 133

De benaming ‘stoptrein’ is tegenwoordig een pleonasme (stelling E. Kwakkel, Universiteit Leiden) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – […]

Ter overdenking 132

In Elseviers Weekblad van 8 december 1945 publiceerde Godfried Bomans zijn eerste beschouwing over Sinterklaas onder de titel “Bijzonderheden over Sinterklaas die een ieder moet weten”. Toen dit artikel in 1947 werd opgenomen in de bundel KOPSTUKKEN veranderde Bomans de titel in KLEINE CATECHISMUS VAN ST. NICOLAAS, vooral herkenbaar voor […]

Ter overdenking 131

Omgangsvormen Een minister-president wordt tegenwoordig minder behoedzaam benaderd dan 60 jaar geleden. Een journalist die een bewindsman aanschiet, begint niet meer met ‘excellentie’. Wel was het tot voor kort nog gebruikelijk dat interviewers de minister-president met ‘u’ aanspraken. Toen Wim Kok dit jaar bij Barend en Van Dorp aan tafel […]

Ter overdenking 130

Nawijn: LANG LEVE DE DOODSTRAF!     (Trouw) – – – – – – – Orthodoxie in de klas “Als je vijf slachtoffers kunt maken met één bom, hoeveel kun je er dan maken met tien?” “Hangt van God af” “Zeer goed” (Kamagurka in NRC Handelsblad) Volgende week – in agenda-termen week […]

Ter overdenking 129

Youp van ‘t Hek: de afzeiker des vaderlands Ik kick niet op Youp als cabaretier. Iemand die zijn teksten in hoog tempo de zaal inslingert en daarbij vrijwel voortdurend in maximale staat van opwinding verkeert, werkt op mij vooral vermoeiend. Ook komt die permanente extase niet ten goede aan de […]

Ter overdenking 128

Moet de bijbel letterlijk worden vertaald? In 2004 moet een eerste proeve van de herziening van de Statenvertaling uit 1637 klaar zijn. De oude bijbeltaal moet voor een breed publiek begrijpelijk worden gemaakt. Niet iedereen is daar gelukkig mee. Ik citeer uit een zorgelijk klinkende brief van de Geref. Gemeenten: […]

Ter overdenking 127

Religie is humaniteit De uitvaartdienst van Prins Claus was indrukwekkend. Het geharnaste protestantisme dat Wilhelmina bij haar begrafenis nog uitstraalde, bleek vervangen door de persoonlijk getinte mystiek van de priester-dichter Huub Oosterhuis. Een ontroerend geheel, vooral ook door de medewerking van het Residentie Bachkoor en de zorgvuldige repertoirekeus. Toch plaats […]

Ter overdenking 126

Gehoord voor radio 1 , 8 oktober 2002 tussen 8.30 en 9.00 uur Presentator: “Geldt in Nederland niet de regel dat iemand uiterlijk vijf dagen na overlijden dient te worden begraven of gecremeerd?” Deskundige: “Zeker, maar voor koninklijke overschotten geldt een bijzondere regeling.” – – – – – – – […]

Ter overdenking 125

Uit Terzijde van deze week (Vrij Nederland, 5 okt. 2002) Begrijp als iman maar eens dat mannen wel mogen trouwen met een nicht. De overheid moet streng zijn voor de buren … En iedereen moet kunnen zeggen wat ik wil. Onparlementaire taal bestaat niet meer Zie nr. 121(Nuloptie) en nr. […]

Ter overdenking 124

Humor in de jazz Jazz is ‘motregenmuziek’ volgens Harry Mulisch. Saai dus. Kent jazz geen humor? Coen de Jonge ging er naar op zoek. (zie Jazz Nu, 2002 nr. 5) Een mooi voorbeeld van een snelle grap is het antwoord van drummer Buddy Rich in een ziekenhuis, toen de dienstdoende […]